Spis pracowników

Spis pracowników

 

PROF. DR HAB. JOANNA GETKA
Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Koordynator ds. ECTS

 

 

DR MARCIN NIEMOJEWSKI
Kierownik Studiów

 

 

DR HAB. JERZY GRZYBOWSKI, PROF. UCZ.
Zastępca kierownika ds. badań naukowych
Koordynator ds. monitorowania karier absolwentów

 

 

PROF. DR HAB. VIACHASLAU SHVED

 

 

 

PROF. DR HAB. ALEKSANDER WIRPSZA

 

 

 

DR HAB. IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA
Redaktor naczelna czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

DR HAB. GRZEGORZ GĄSIOR
Koordynator ds. programu Erasmus+: studia częściowe (SMS)
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Pogranicza

 

 

DR MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK
Kierownik Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 

DR MONIKA GRĄCKA
Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym

 

 

DR ELENA JANCHUK
Koordynator ds. programu MOST

 

 

DR KATARZYNA KARWOWSKA
koordynator ds. nauczania języków w Katedrze

 

 

 

DR JOANNA KOZŁOWSKA
Koordynator ds. programu Erasmus+: praktyki studenckie (SMP) i absolwenckie ( SMPA)
Sekretarz redakcji „Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

DR ROSTYSŁAW KRAMAR
Koordynator ds. programu Erasmus+: wyjazdy pracowników (STA, STT)
Koordynator ds. programu CEEPUS

 

 

DR RUSLANA KRAMAR

 

 

 

DR BEATA KUBOKOVÁ

 

 

 

DR OLGA LESICKA
Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

DR ALIONA LIUBAYA

 

 

 

 

 

DR JUSTYNA SZLACHTA-IGNATOWICZ
Opiekun Koła Naukowego „KLIN”

 

 

MGR KAMIL DWORNIK

 

 

 

 

MGR MARZENA GRZYBOWSKA
Sekretarz redakcji „Przeglądu Środkowo-Wschodniego”

 

 

MGR REGINA PILIPAVIČIŪTĖ-GUGAŁA

 

 


WSPÓŁPRACOWNICY

 

MGR MARIUSZ BIADUN

 

 

 

MGR ANNA KOPYŚĆ

 

 

 

 

 


PROFESOROWIE EMERYTOWANI

 

DR HAB. JAN KOŹBIAŁ, PROF. UW