Spis pracowników

Spis pracowników

 

DR HAB. JOANNA GETKA
Kierownik Katedry
Koordynator ds. ECTS
Kierownik Pracowni Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

DR MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK
Zastępca kierownika ds. studenckich
Kierownik Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 

DR HAB. JERZY GRZYBOWSKI
Zastępca kierownika ds. badań naukowych
Koordynator ds. monitorowania karier absolwentów

 

 

PROF. DR HAB. VIACHASLAU SHVED

 

 

 

PROF. DR HAB. ALEKSANDER WIRPSZA

 

 

 

DR HAB. IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA

 

 

 

DR HAB. ANDRIEJ MOSKWIN
Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

DR ROBERT BOROCH
Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

DR BARBARA CZERSKA

 

 

 

DR GRZEGORZ GĄSIOR

 

 

 

DR MONIKA GRĄCKA
Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym

 

 

DR ELENA JANCHUK
Koordynator ds. Programu MOST

 

 

DR KATARZYNA KARWOWSKA

 

 

 

 DR ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN

 

 

 

DR JOANNA KOZŁOWSKA
Koordynator ds. praktyk studenckich Erasmus+ (SMP) i absolwenckich Erasmus+ ( SMPA)

 

 

DR ROSTYSŁAW KRAMAR
Koordynator ds. Programu Erasmus+ dla pracowników (STA, STT)

 

 

DR OLGA LESICKA
Koordynator ds. języka białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego

 

 

 

DR MARCIN NIEMOJEWSKI

 

 

 

 

DR JUSTYNA SZLACHTA-MISZTAL
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Pogranicza
Opiekun Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej
Komisja rekrutacyjna

 

 

MGR ŁUKASZ CHWISTEK

 

 

 

MGR KAMIL DWORNIK
Koordynator ds. Programu CEEPUS i Erasmus+ dla studentów (studia częściowe, SMS)
Redaktor strony internetowej

 

 

 

MGR MARZENA GRZYBOWSKA

 

 

 

MGR RUSLANA KRAMAR

 

 

 

MGR LUDMILA LAMBEINOVÁ

 

 

 

MGR REGINA PILIPAVIČIŪTĖ-GUGAŁA

 

 


WSPÓŁPRACOWNICY

 

MGR MARIUSZ BIADUN

 

 

 

MGR ANNA KOPYŚĆ

 

 


PROFESOROWIE EMERYTOWANI

 

DR HAB. JAN KOŹBIAŁ, PROF. UW