Spis pracowników

Spis pracowników

 

DR HAB. JOANNA GETKA
Kierownik Katedry
Koordynator ds. ECTS
Kierownik Pracowni Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

 

 

DR MARCIN NIEMOJEWSKI
p.o. Zastępcy kierownika ds. studenckich

 

 

 

DR HAB. JERZY GRZYBOWSKI
Zastępca kierownika ds. badań naukowych
Koordynator ds. monitorowania karier absolwentów

 

 

PROF. DR HAB. VIACHASLAU SHVED

 

 

 

PROF. DR HAB. ALEKSANDER WIRPSZA

 

 

 

DR HAB. IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA

 

 

 

DR HAB. ANDRIEJ MOSKWIN
Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

DR MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK
Kierownik Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

 

 

DR GRZEGORZ GĄSIOR

 

 

 

DR MONIKA GRĄCKA
Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym

 

 

DR ELENA JANCHUK
Koordynator ds. programu MOST

 

 

DR KATARZYNA KARWOWSKA

 

 

 

DR JOANNA KOZŁOWSKA
Koordynator ds. programu Erasmus+: praktyki studenckie (SMP) i absolwenckie ( SMPA)

 

 

DR ROSTYSŁAW KRAMAR
Koordynator ds. programu Erasmus+: studia częściowe (SMS) i wyjazdy pracowników (STA, STT)

 

 

DR OLGA LESICKA
Koordynator ds. języka białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego

 

 

 

DR JUSTYNA SZLACHTA-IGNATOWICZ
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Pogranicza
Opiekun Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

MGR KAMIL DWORNIK
Administrator strony internetowej

 

 

MGR MARZENA GRZYBOWSKA

 

 

 

MGR RUSLANA KRAMAR

 

 

 

MGR LUDMILA LAMBEINOVÁ

 

 

 

MGR REGINA PILIPAVIČIŪTĖ-GUGAŁA

 

 


WSPÓŁPRACOWNICY

 

MGR MARIUSZ BIADUN

 

 

MGR ANNA KOPYŚĆ

 

 

 


PROFESOROWIE EMERYTOWANI

 

DR HAB. JAN KOŹBIAŁ, PROF. UW