mgr Ruslana Kramar

 

 

wykładowca

e-mail: ruth.kramar@gmail.com
pok. 320, dyżury i plan zajęć

 

ORCiD 0000-0002-8035-3687

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii ukraińsko-angielskiej, 1993

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Magister filologii rosyjskiej, 2006

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia literatury ukraińskiej okresu międzywojennego