dr Ruslana Kramar

 

Urlop na rok akademicki 2022/2023

asystent (grupa dydaktyczna)

e-mail: r.kramar@uw.edu.pl

dyżury i plan zajęć


https://orcid.org/0000-0002-8035-3687

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii ukraińsko-angielskiej, 1993

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Magister filologii rosyjskiej, 2006

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia literatury ukraińskiej okresu międzywojennego