Konkurs na monografię 2021

 

Konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

Konkurs jest adresowany do badaczy zajmujących się tematyką białoruską i ukraińską (kultura, literatura, język).

Cel konkursu:
KULTURY BIAŁORUSKA I UKRAIŃSKA, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POGRANICZU
ŚWIATA KULTURY ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ, STANOWIĄ BARDZO
BOGATE, A ZARAZEM NIE W PEŁNI DOCENIANE POLE BADAWCZE.
PROPONOWANY KONKURS MA NA CELU PROMOCJĘ NOWATORSKICH I
INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH TEGO OBSZARU
KULTUROWEGO.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 15.10.2021 roku Kapituła Konkursu na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wyłoniła laureatów i finalistów edycji 2021.

Laureatami Konkursu zostali: Shved Viachaslau i Grzybowski Jerzy za książkę: „Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991” WUW, Warszawa 2020.

W gronie wyróżnionych publikacji Konkursu znaleźli się: 

Pavlo Levchuk – Levchuk P., Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Kraków: Księgarnia Akademicka 2020

Ołesia Telezhkina – Тєлєжкіної О.О., «ЗВУК–СЛОВО–ТЕКСТ: мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття» , Charków 2021

Jarosław Polishchuk  – Ярослав Полiщук, Пошуки Східної Європи: тіні минулого, міражі майбутнього, Czerniowce 2020

 

 

 

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Szturmowa 4

02-678 Warszawa

e-mail: j.getka@uw.edu.pl, i.mytnik@uw.edu.pl,  rostyslav.kramar@uw.edu.pl,  p.olechowska@uw.edu.pl

Organizatorzy konkursu: dr hab. Joanna Getka, dr hab. Irena Mytnik, dr Rostysław Kramar, dr Paulina Olechowska

Procedura konkursowa:
Zgłoszenie pracy wymaga załączenia następujących dokumentów:

 • informacja o dorobku naukowym kandydata wraz z podaniem numeru ORCID
 • wersja PDF monografii, o objętości nie mniejszej niż 6 arkuszy wydawniczych. Praca musi mieć nadany ISBN
 • wyczerpująca informacja o książce w języku polskim i w języku oryginału monografii naukowej
 • dwóch recenzji samodzielnych pracowników naukowych (wytyczne i formularz recenzji znajdują się na stronie konkursu)
 • zgody autora (autorów) monografii naukowej na udział

Ocena wniosków:

 I ETAP

 • do konkursu przyjmowane są tylko kompletne zgłoszenia
 • decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata na podstawie oceny dwóch
  recenzentów oraz oceny zgłoszenia przez jury konkursu.
 •  Jury konkursu składa się z uznanych badaczy slawistów, białorutenistów, ukrainistów, zajmujących się tematyką złożonych prac

II ETAP

 • ocenie podlega: poziom merytoryczny pracy (20%),
  novum metodologiczne (20%), wkład w rozwój

 

Kapituła Konkursu:

Andrij Danylenko (Uniwersytet PACE, Nowy Jork)
Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
Ołena Jurczuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki)
Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski)
Aliona Liubaja (Państwowy Instytut Szkoły Wyższej w Mińsku)
Hałyna Maciuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Irena Mytnik (Uniwersytet Warszawski)
Paulina Olechowska (Uniwersytet Warszawski)
Ludmila Popović (Uniwersytet w Belgradzie)

 

plakat konkursu

formularz recenzji

I edycja konkursu 2020r.