Konkurs na monografię 2023

 

Konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

Konkurs jest adresowany do badaczy zajmujących się tematyką białoruską i ukraińską (kultura, literatura, język).

Cel konkursu:
KULTURY BIAŁORUSKA I UKRAIŃSKA, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POGRANICZU
ŚWIATA KULTURY ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ, STANOWIĄ BARDZO
BOGATE, A ZARAZEM NIE W PEŁNI DOCENIANE POLE BADAWCZE.
PROPONOWANY KONKURS MA NA CELU PROMOCJĘ NOWATORSKICH I
INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH TEGO OBSZARU
KULTUROWEGO.

Ogłoszenie wyników:

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wyłoniła laureatów i finalistów edycji 2023

Tegorocznymi laureatami nagrody zostali:

Mirosław Jankowiak za pracę: Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí = Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2022

Walentyna Sobol, za pracę: Filip Orlik (1672–1742) i jego „Diariusz” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021

Kapituła Konkursu przyznała w tym roku nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju i kodyfikacji języka białoruskiego.

In memoria nagrodę otrzymał Źmicier Sauka, za pracę Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim = Зьміцер Саўка, Фанэтычна-графічная адаптацыя запазычаньняў у беларускай мове = , red. N. Barszczewska, R. Kaleta, Warszawa 2021


 

Do konkursu przyjmowane są prace wydane w roku 2021 i 2022.
Nabór dokumentów – do 30.10. 2023 r. Ogłoszenie wyników – 30.11.2023

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Dobra 55

00-312 Warszawa

e-mail: ksi@uw.edu.pl

Organizatorzy konkursu: prof. dr hab. Joanna Getka, dr hab. Jerzy Grzybowski prof. ucz., dr Rostysław Kramar, dr Aliona Liubaya

Procedura konkursowa:
Zgłoszenie pracy wymaga załączenia następujących dokumentów:

 • informacja o dorobku naukowym kandydata wraz z podaniem numeru ORCID
 • wersja PDF monografii, o objętości nie mniejszej niż 6 arkuszy wydawniczych. Praca musi mieć nadany ISBN
 • wyczerpująca informacja o książce w języku polskim i w języku oryginału monografii naukowej
 • recenzji samodzielnego pracownika naukowego (wytyczne i formularz recenzji znajdują się na stronie konkursu)
 • zgody autora (autorów) monografii naukowej na udział

Ocena wniosków:

 I ETAP

 • do konkursu przyjmowane są tylko kompletne zgłoszenia
 •  Jury konkursu składa się z uznanych badaczy slawistów, białorutenistów, ukrainistów, zajmujących się tematyką złożonych prac

II ETAP

 • ocenie podlega: poziom merytoryczny pracy (20%), novum metodologiczne (20%), wkład w rozwój dyscypliny (20%), wpływ na społeczeństwo (20%), interdyscyplinarność
  (20%).
 • decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata na podstawie oceny zgłoszenia przez jury konkursu.

 

Kapituła Konkursu:

Andrij Danylenko (Uniwersytet PACE, Nowy Jork)
Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
Ołena Jurczuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki)
Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski)
Aliona Liubaja (Uniwersytet Warszawski)
Taras Lylo (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Anna Osmolovska (Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa)
Ludmila Popović (Uniwersytet w Belgradzie)

 

 

 

formularz recenzji

III edycja konkursu 2022

II edycja konkursu 2021

I edycja konkursu 2020