Konkurs na monografię

 

Konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

Konkurs jest adresowany do badaczy zajmujących się tematyką białoruską i ukraińską (kultura, literatura, język).

Kultury białoruska i ukraińska, znajdujące się na pograniczu świata kultury zachodniej i wschodniej, stanowią bardzo bogate, a zarazem nie w pełni docenione pole badawcze. Proponowany konkurs ma więc na celu promocję badań naukowych tego obszaru kulturowego.

Gala wręczenia nagród konkursu

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Szturmowa 4

02-678 Warszawa

e-mail: j.getka@uw.edu.pl, i.mytnik@uw.edu.pl

Organizatorzy konkursu: dr hab. Joanna Getka, dr hab. Irena Mytnik

 

Procedura konkursowa:

UWAGA w związku z pandemią zmianie ulega Regulamin konkursu:

Do konkursu przyjmowane są prace wydane w roku poprzedzającym nabór dokumentów (nabór dokumentów prac wydanych w 2019 roku: do 15.VII.2020).

 

Do konkursu przyjmowane są prace wydane w roku poprzedzającym nabór dokumentów (ogłoszenie konkursu i nabór dokumentów: 15.I. – 31.III. każdego roku).

Zgłoszenie pracy wymaga załączenia następujących dokumentów:

  1. informacji o dorobku naukowym kandydata wraz z podaniem numeru ORCID (ten dokument powinien być podpisany przez autora)
  2. 3 egzemplarzy wersji drukowanej tekstu monografii oraz wersję PDF, o objętości nie mniejszej niż 6 arkuszy. Praca musi mieć nadany ISBN;
  3. wyczerpującej informacji o książce w języku polskim i w języku oryginału monografii naukowej ( 4-5 stron maszynopisu, tj. około 9 000 znaków) z określeniem: dyscypliny naukowej \ dyscyplin naukowych, celu badawczego, metodologii badań, wpływu na rozwój dyscypliny, interdyscyplinarności.
  4. dwóch recenzji samodzielnych pracowników naukowych, którzy nie brali udziału w procesie wydawniczym (formularz recenzji będzie do pobrania na stronie konkursu);
  5. zgody autora (autorów) monografii naukowej na udział w konkursie.

Kryteria oceny zgłoszonych prac:

  1. do konkursu będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia
  2. w I etapie konkursu brana jest pod uwagę liczba punktów uzyskana przez kandydata na podstawie oceny dwóch recenzentów oraz oceny zgłoszenia przez jury konkursu
  3. do II etapu konkursu przechodzi 10 najwyżej ocenionych w I etapie prac.

ocenie podlega:

poziom merytoryczny pracy (20%)

novum metodologiczne (20%)

wkład w rozwój dyscypliny (20%)

wpływ na społeczeństwo (20%)

interdyscyplinarność (20%).

 

Kapituła konkursu:

Andrij Danylenko (Uniwersytet PACE, Nowy Jork)
Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
Ołena Jurczuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki)
Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski)
Aliona Liubaja (Państwowy Instytut Szkoły Wyższej w Mińsku)
Hałyna Maciuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Irena Mytnik (Uniwersytet Warszawski)
Paulina Olechowska (Uniwersytet Warszawski)
Ludmila Popović (Uniwersytet w Belgradzie)

 

plakat konkursu

formularz recenzji