Oferty dla cudzoziemców

Programy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP koordynowane przez Studium Europy Wschodniej UW

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagroda im. Juliusza Bardacha

Nagroda im. Lwa Sapiechy

 

Umowy  bilateralne podpisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

O sposobie aplikacji należy dowiadywać się w biurach współpracy z zagranicą swoich uniwersytetów macierzystych.

Białoruś: wersja polska     wersja białoruska

Ukraina: wersja polska     wersja ukraińska | МОН України

 

Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Program stypendialny Rządu RP dla cudzoziemców polskiego pochodzenia

Więcej informacji na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW

 

Polsko-Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia

Program Stypendialny Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia

 

Fundusz Wyszehradzki

Visegrad Scholarship Program

 

The Kościuszko Foundation

Graduate / Postgraduate Studies and Research Scholarship