Konferencje

Konferencje

Dziesiąta muza, od momentu swoich narodzin stanowi nie tylko niewyczerpane źródło inspiracji, rozrywki, ale również narzędzie propagandowe. Wielowarstwowość dzieł filmowych daje szanse na szerokie możliwości interpretacyjne. Głos dla współczesnych odczytań kinematografii białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej od początków ich historii pragniemy oddać młodym badaczom kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie konferencji skupimy się na szerokim spektrum problemów, związanych z analizą tekstów kultury:

– proces twórczy a jego uwarunkowania społeczno-kulturowe

-gatunki i ich recepcja

-postacie twórców kina i aktorów

-film jako tekst kultury

-problematyka uniwersalna w kinematografii

 

Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać na adres ksi@uw.edu.pl do dnia 24.05.2020.

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie jednostki macierzystej studenta oraz roku i stopnia studiów.

 

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr hab. Joanna Getka – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

Dr Monika Grącka

Dr Rostysław Kramar

Dr Marcin Niemojewski

 

PROGRAM KONFERENCJI


ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2020 Konferencja – Uczone Białorusi i Polski

2019 KonferencjaKobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

2018 KonferencjaSłowacja w Czechosłowacji 1918-1992

2018 KonferencjaKultura i Rewolta

2017 KonferencjaWspółczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny