mgr Kamil Dwornik

 

 

asystent (grupa dydaktyczna)

e-mail: kamil.dwornik@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0001-5231-3744

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Licencjat kulturoznawstwa, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2010
2007 – 2010 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Magister kulturoznawstwa, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, dyplom z wyróżnieniem, 2012
2010 – 2012 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Doktorant na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawcza
2012 – 2018 Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

STUDIA CZĘŚCIOWE

10.2008-06.2009, Polska, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, studia częściowe, Program MOST.

08.2009, Ukraina, Kijów, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Prasy i Informacji, praktyka studencka.

09.2010-02.2011, Czechy, Praga, Uniwersytet Karola, Instytut Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich, studia częściowe, Program LLP Erasmus.

02-06.2011, Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Historyczny, studia częściowe, stypendium rządowe BUWiWM.

09.2014-01.2015, Słowacja, Preszów, Uniwersytet Preszowski, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich, studia częściowe, Program Erasmus+.

SZKOŁY LETNIE

08.2012, Niemcy, Greifswald, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, XVII. Greifswalder Ukrainicum, szkoła letnia, stypendium pobytowe Kolegium Naukowego Alfrieda Kruppa w Greifswaldzie.

08.2014, Niemcy, Greifswald, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, XIX. Greifswalder Ukrainicum, szkoła letnia, stypendium pobytowe Kolegium Naukowego Alfrieda Kruppa w Greifswaldzie.

07.2017, Białoruś, Mińsk, Republikański Instytut Szkoły Wyższej, III Międzynarodowa Szkoła Letnia Białorutenistyki.

STAŻE BADAWCZE

08-10.2013, Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Historyczny, staż naukowo-badawczy, stypendium rządowe BUWiWM.

08-10.2013(!), Ukraina, Lwów, Katolicki Uniwersytet Ukraiński we Lwowie, Katedra Historii Nowożytnej i Współczesnej Ukrainy, staż naukowo‑badawczy.

11.2013, Austria, Wiedeń, Uniwersytet Wiedeński, Instytut Historii Europy Wschodniej, staż badawczy, stypendium pobytowe strony przyjmującej.

05.2014, Węgry, Budapeszt, Uniwersytet Loránda Eötvösa, Instytut Slawistyki i Bałtystyki, staż naukowo-badawczy, Program CEEPUS freemover.

06.2019, Ukraina, Kijów, Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Wydział Filozoficzny, staż naukowo-badawczy,  stypendium NAWA.

02-03.2021, Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Filologiczny, Katedra Polonistyki, staż naukowo-badawczy, stypendium NAWA.

PROWADZENIE ZAJĘĆ

11.2018, Czechy, Praga, Uniwersytet Karola, Katedra Studiów Południowosłowiańskich i Bałkanistyki, prowadzenie zajęć, Program CEEPUS.

02.2019, Słowacja, Preszów, Uniwersytet Preszowski, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich, prowadzenie zajęć, Program Erasmus+.

02.2019, Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Filologiczny, Katedra Polonistyki, prowadzenie zajęć, Program Erasmus+

02.2022, Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Wydział Filologiczny, Katedra Polonistyki, prowadzenie zajęć, Program Erasmus+.

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2010 – 2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (MNISW-DFS-WPM-633-5219-7-N-2269/GW/10).

2012 – 2015 „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr DI 2011 006541 pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej w Monarchii Habsburskiej na przykładzie ukraińskiego ruchu narodowego (1808-1914).

2015 Dotacja DSM na badania statutowe doktorantów (WLS-6/76/2015), projekt pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań.

2016 Dotacja DSM na badania statutowe doktorantów (WLS-6/97/2016), projekt pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań II.

2017 Dotacja DSM na badania statutowe doktorantów, projekt pt. Dyskusja nad latynizacją alfabetu języka ukraińskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

2019 Dotacja celowa JM Rektora UW, projekt pt. Dyskusja nad latynizacją alfabetu języka ukraińskiego w dwudziestoleciu międzywojennym – kontynuacja badań (KE/178/III/19).

CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH GRUPACH BADAWCZYCH

  • 2019-2020, Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges – ramach 4EU+ Alliance Flagship 2

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

  • od 04.2017, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

CZŁONKOSTWO W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH

  • 2016-2018, sekretarz redakcji („Przegląd Środkowo-Wschodni”, ISSN 2543-618X, psw.uw.edu.pl)
  • 2017-2020 członek redakcji („Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, ISSN 1898-4215, www.siesw.pl)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kultura ukraińska w Monarchii Habsburskiej w XIX wieku
  • historia inteligencji w Europie Środkowo-Wschodniej
  • życie codzienne w Galicji (1772-1918)
  • kulturowe aspekty dwupiśmienności

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 12.12.2009 r., Studencko-Doktorancka Konferencja „Wschód oczami młodych: Rosja. Ukraina. Białoruś”, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, wystąpienie: Polacy wśród mniejszości narodowych współczesnej Ukrainy.

2) 1-2.11.2012 r., VIII. Konferencja Młodych Slawistów, blok „Przemilczane tematy w historii Słowian”, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Słoweńska „abecedna vojna” i pierwsza ukraińska «азбучна війна» w Galicji – próba porównania.

3) 09.01.2013 r., I. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Stosunki polsko – ukraińskie, wczoraj i dziś”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Stanowisko polskich publicystów w ukraińskiej „wojnie abecadłowej” w Galicji w latach 30. XIX wieku.

4) 28-29.06.2013 r., XV. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko‑Wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Stanowisko ks. Josyfa Łewyćkiego (1801‑1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX w.

5) 24-25.10.2013 r., IX. Konferencja Młodych Slawistów 2013, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: «Зорѧ Галицка» i „Dnewnyk Ruskij” – dwa różne alfabety i dwie różne wizje ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji.

6) 8-9.05.2014 r., Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów”, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, wystąpienie: Litery naszego Boga – o wojnach abecadłowych w języku ukraińskim, serbskim i rumuńskim.

7) 24-25.6.2014 r., XVI. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Bohdan Didycki (Богдан Дідицький) w sporze o alfabet łaciński dla języka ukraińskiego.

8) 6-7.11.2014 r., X. Konferencja Młodych Slawistów, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Wprowadzenie węgierskiej łacinki do języka ukraińskiego na Zakarpaciu na początku I wojny światowej.

9) 18-19.11.2014 r., Konferencja Europa Środkowa wczoraj i dziś: przemiany koncepcji (język – literatura – kultura – polityka – filozofia), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki, wystąpienie: Jak pisać po europejsku? Echa dziewiętnastowiecznych „wojen abecadłowych” w dyskusjach nad ukraińską łacinką na współczesnej Ukrainie.

10) 27-28.11.2014 r., V Konferencja Naukowa „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”, Instytut Filologii Rosyjskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wystąpienie: Ukraińskojęzyczne druki ulotne publikowane alfabetem łacińskim w 1848 roku.

11) 5.12.2014 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analiza, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, wystąpienie: Gazety „Nedila” i „Nase Otecsesztvo” w czasie I wojny światowej.

12) 24-25.06.2015 r., XVII. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Rola Euzebiusza Czerkawskiego w drugiej „wojnie abecadłowej” w Galicji.

13) 19.04.2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej, wystąpienie: „Wojna abecadłowa” w Galicji w XIX wieku jako zagadnienie na pograniczu dyscyplin humanistycznych.

14) 13.05.2016 r., International Conference „Galicia and its Multicultural Heritage”, Jagiellonian University in Krakow, Institute of Audiovisual Arts, International Research Foundation, wystąpienie w języku angielskim: „Three Countries, Two Alphabets and One Story in Józef Chociszewski’s Istoriya Polshchy i Lytvy i Rusy (Lviv 1879).

15) 23-24.06.2016 r., XVIII. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Iwan z Berłôh i ukraińskojęzyczne opowiadania dla młodzieży drukowane alfabetem łacińskim w latach 80. XIX wieku.

16) 23-24.03.2017 r., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa WLS, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, wystąpienie: „Wojna abecadłowa”. Cyrylica i łacinka w kulturze literackiej Rusinów galicyjskich.

17) 11.05.2017 r., 7th Conference For Young Slavists, Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, wystąpienie w języku angielskim: The Karpat Newspaper as a Platform for Discussion on Latinisation of Ruthenian (Ukrainian) Script in 1874.

18) 25.05.2017 r., Konferencja „Od druku do internetu: literatura, kultura, media w Europie Środkowo-Wschodniej. Z okazji 500-lecia druku pierwszej książki Franciszka Skoryny”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, wystąpienie: Zagadnienie dwupiśmienności w polskich badaniach humanistycznych – przegląd zagadnienia.

19) 02-03.11.2017 r., XIII Konferencja Młodych Slawistów, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Jan Evangelista Purkyně i idea alfabetu wszechsłowiańskiego.

20) 10.05.2018 r., 8th Conference For Young Slavists, Eötvös Loránd University in Budapest, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, wystąpienie w języku angielskim wraz z lic. Łukaszem Frynią: The Publication of “Zsivot Sz. Otca Nikólaja” (1894) and its Influence on the Debate over Latinisation of Ruthenian Script in the Kingdom of Hungary.

21) 1-2.11.2018 r., XIV Konferencja Młodych Slawistów, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Elementarz w czasach przełomu: errata do podręcznika Awhustyna Wołoszyna Azbuka Rusz’koho jazōka.

22) 30-31.05.2019 r., Sympozjum Międzynarodowe „100 lat slawistyki w Klużu”, Departamentul de Limbi şi literaturi slave Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, wystąpienie w języku ukraińskim: Полеміка про зміну абетки румунської мови на тлі подібних явищ у слов’янських мовах ХІХ століття.

23) 13.11.2020 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Ukrainistyki, wystąpienie: Patriotyzm w dobrej cenie. Polska lokalizacja rosyjskiej gry komputerowej Impierija: Smutnoje wriemia.

24) 23-24.04.2021, XVI. Internationalen Slavistischen Konferenz „Junge Slavistik im Dialog“, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Philosophische Fakultät, Institut für Slavistik, wystąpienie online w języku angielskim: The Court Battle for the Cyrillic Alphabet in Austrian Galicia in 1882

25) 15-17.09.2022 r., IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Przyszłość kultury, genealogie, imaginaria, działania”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa, wystąpienie: Od zgromadzenia ludowego do wiecu narodowego. Przemiany obchodów rocznicy zniesienia pańszczyzny w środowisku Ukraińców galicyjskich.