Popularyzacja badań

Pracownicy KSI są aktywni na podłożu zarówno naukowo-dydaktycznym, jak i w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki wśród różnych środowisk – od szeroko przedstawionych odbiorców mediów do wąskich grup wielbicieli poszczególnych zjawisk kulturowych.

prof. Viachaslau Shved (1P) w Białymstoku

W szczególności prof. dr hab. Viachaslau Shved w dniach 2-3.12.2018 brał udział w dyskusji pt. Polsko-Białoruski dialog historyków w sprawach trudnych. Czas przełomu 1917-1921 organizowanej przez Uniwersytet Białostocki, Białoruski Uniwersytet Państwowy oraz Instytut Polski w Mińsku. Spotkanie odbyło się w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr hab. Jerzy Grzybowski w dniu 30.10.2018 wygłosił wykład gościnny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk pt. Białorusini na Łotwie (1919-1945). W Centrum Białoruskim w Nowym Jorku w dniu 19.08.2018 wygłosił wykład gościnny pt. Udział Białorusinów w Armii gen. Andersa oraz w dniu 17.07.2017 wykład gościnny Białoruska emigracja niepodległościowa w USA po II wojnie światowej. Dla Muzeum Historii Polski jako ekspert ekspozycji muzealnej sporządził raport pt. Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Dr hab. Grzybowski jest częstym gościem w redakcjach radiowych. Dla Redakcji Audycji Religijnych Polskiego Radia w dniu 26.08.2018 opowiedział o arcybiskupie Sawie (Sowietowie); w dniu zaś 02.09.2018 – o ks. protoprezbiterze ppłk Szymonie Fedorońce.  Dla Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy udzielił kilka wywiadów, w szczególności w dniu 27.10.2018 pt. Archiwalia białoruskie w USA i Kanadzie; w dniu 10.05.2018 Białorusini w bitwie o Monte Cassino. Dla Redakcji Ukraińskiej Radio Liberty dla Zagranicy w dniu 01.09.2017 udzielił wywiadu pt. Udział Ukraińców w Wojsku Polskim w 1939 r. Dla Związku Dziennikarzy Litwy, TV Lietuva, udzielił wywiadu dla filmu dokumentalnego o rodzinie Narutowiczów.

Dr Grzegorz Gąsior jest uczestnikiem spotkań, organizowanych przez Instytut Słowacki w Warszawie. W dniu 05.02.2018 w ramach spotkania pt. Przystanek Historia w Warszawie towarzyszącego wystawie Jan Palach ’69 wygłosił wykład Praska Wiosna na Słowacji. Natomiast w ramach organizowanego przy współpracy Instytutu Słowacki oraz Czeskiego Centrum w Warszawie spotkania w dniu 21.02.2018 wygłosił wykład pt. Czechosłowacki sierpień 1968. Gościnnie wystąpił również w Muzeum Historycznym w Ełku w dniu 09.05.2018 z wykładem pt. Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński 1918-1920.Poza wygłoszonymi referatami dr Gąsior jest częstym gościem programów radiowych. W szczególności 10.03.2018 Polskie Radio, Czwórka zamieściło wywiad z doktorem biorącego udział w audycji Zaklinacze czasu. W dniu 18.10.2018 Polskie Radio, Trójka zaprosiło dr Gąsiora do rozmowy pt. Czeskie dążenia niepodległościowe (rozmowa Piotra Semki z prof. Andrzejem Essenem, Dariuszem Miszewskim i Grzegorzem Gąsiorem). Jedynka Polskiego Radia w dniu 17.11.2018 przeprowadziła wywiad z doktorem w ramach audycji Polska i świat. Portal internetowy – dzieje.pl – w dniu 20.08.2018 – przeprowadził wywiad pt. Dr G. Gąsior: czechosłowacki kryzys roku 1968 narastał stopniowo. Natomiast Onet.pl w dniu 01.10.2018 umieścił wywiad pt. Dr Grzegorz Gąsior: w kraju sądzono, że zajęcie Zaolzia to naprawienie historycznej niesprawiedliwości.

prof. Aleksander Wirpsza vel Leszek Szaruga (1L) w Warszawie

Dr Justyna Szlachta-Ignatowicz w dniu 20.03.2018 była prowadzącym debaty Na gruzach Marca’68 (uczestnicy: Prof. Aleksander Wirpsza, prof. Małgorzata Szpakowska, Malgorzata Dziewulska, prof. Andrzej Leder, Dr Janusz Ostrowski, Yaron (Karol) Becker). Debata odbywała się w Pałac Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Dr Szlachta-Ignatowicz była również organizatorem oraz prowadzącym spotkania w dniu 12.10.2017 Co z tym Śląskiem? Debata śląska – zaproszeni goście: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek, dr hab. Lech Nijakowski, prof. Aleksander Wirpsza, Anna Dziewit-Meller, a także w dniu 27.04.2017 poprowadziła spotkanie z Tymoteuszem Królem pt. „Jak Feniks z popiołów” czyli jak Wilamowice rewitalizują swój język na wydziale WLS-ie.

Mgr Ludmila Lambeinová będąc na stażu naukowym w kanadyjskim Edmontonie wygłosiła dwa wykłady popularyzatorskie w języku angielskim – pierwszy, w dniu 06. 03. 2018, organizowany przez Czechoslovak Society for Arts and Science pt. A translator as activist; drugi wykład, w dniu 14 03 2018, organizowany przez Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada pt. What (sometimes) happens when a book gets translated?

Dr Marta Brzezińska-Pająk w dniu 21. 03. 2017 na zaproszenie Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pt. Rozmowy przy filmie. Spotkanie dotyczyło książki pt. Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami, red.K. Żakieta, M.Góralik, A.Pospieszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. W dniu 16. 01. 2017 na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Warszawskiego organizowała i prowadziła seminarium otwarte pt. Tłumacz i film z gościem – dr Anną Korzeniowską-Bihun, tłumaczką audiowizualną. Celem spotkania było zaznajomienie studentów Wydziału z problematyką tłumaczenia audiowizualnego (filmowego). W dniu 07.03.2018 wystąpiła z prelekcją pt. Zanim pojawiło się kino, czyli o optycznych fascynacjach epok dawnych w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy, Zbaraska 1. Również w roku 2018 dr Brzezińska-Pająk wspólnie z Renatą Tańczuk i Rafałem Nahirnym (Uniwersytet Wrocławski) wygrała w konkursie na koncepcję i opracowanie numeru tematycznego „Kultury Współczesnej [zob. “Kultura Współczesna”2018 / 2 (101) numer tematyczny pt. Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią. W latach 2018-2019 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk prowadzi wybrane zajęcia, dotyczące kina niemieckiego na studiach podyplomowych: Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film – specjalność: Filmoznawstwo.

Mgr Regina Pilipavičiūtė-Gugała w dniu 21.04.2018 w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła Warsztaty wyplatania litewskich sadów. W dniu 12.04.2017 wygłosiła wykład gościnny o mitologii litewskiej, połączony z warsztatami wyplatania sadów słomianych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Elena Janchuk jest wieloletnim jurorem ogólnopolskich Olimpiad Języka Rosyjskiego, w dniu 14-15 kwietnia 2018 również zasiadała w Jury XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego. W dniu 13.07.2017 udzieliła wywiadu dla Polskiego Radio dla Zagranicy.

Dr Olga Lesicka uczestniczyła i współorganizowała seminarium naukowe pt. „Namysł nad Turcją – od polityki wewnętrznej i zagranicznej do literatury” w ramach działalności Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej, 6 czerwca 2018 roku. Wygłosiła wykład pt.: „Dwie powieści Orhana Pamuka – o starym i nowym Stambule oczami jego mieszkańców”. Była moderatorem międzynarodowego otwartego seminarium „Chernobyl Narration. Within Ecocritical Studies”, organizowanego przez Collegium Artes Liberales w Warszawie, 24 lutego 2017 roku. Przygotowała i wygłosiła uwagi i podsumowania do dyskusji na seminarium oraz przygotowała sprawozdanie w języku angielskim.

Dr hab. Andriej Moskwin miał gościnne występy w Katedrze Języków i Kultur Centralnej Europy przy Uniwersytecie w Nitrze (Słowacja) – w dniu 28.02.2018 pt. „Białoruski Teatr Narodowy w okresie odrodzenia”, natomiast w dniu 01.03.2018 – pt. „Białoruska emigracja po II Wojnie Światowej: aspekt literacki”. W dniu 27.03.2018 w Mohylewie (Białoruś). Podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „M@rtKontakt” organizował okrągły stół „Białoruska szkoła reżyserii: w jakim kierunku zmierza białoruski teatr” z udziałem: prof. Siarhiej Kawalou (Lublin), dr hab. Irina Łappo (Lublin), dr Kristina Smolskaja (Mińsk), Ludmiła Gromyko (Mińsk) oraz wygłosił referat pt. „Białoruscy reżyserzy w kontekście europejskim”, poprzedniego dnia – 26.03.2018 –  brał udział w dyskusji: „Współczesny teatr: kierunki, tendencje, estetyka”. Uczestniczył w dniach 29.03-3.04.2018 w Festiwalu Teatralnym „Złota Maska” w Moskwie (Rosja).jako krytyk teatralny oraz w dniu 03.04.2018 brał udział w dyskusji: „Rosyjski teatr w sezonie 2016/2017: spojrzenie krytyka”. W dniu 08.05.2018 w Instytucie Badań Europy Wschodniej (Bremen, Niemcy) wygłosił wykład: „Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: na przykładzie wybranych tytułów”. Podczas Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu „Kontakt” w Toruniu w dniu 20.05.2018 przeprowadził rozmowę z dramaturgiem z Rosji Asią Wołoszyną w ramach projektu „Kontakt-Lubimowka” oraz w dniu 22.05.2018 – z aktorami Teatru im. W. Horzycy w ramach projektu „Kontakt-Lubimowka”. Natomiast w dniu 22.05.2018 prowadził dyskusję z aktorami „Teatru.doc” (Moskwa, Rosja) na temat „Sztuka „Człowiek z Podolska” i jej recepcja w Rosji”. W dniu zaś 24.05.2018 poprowadził dyskusję „Festiwal współczesnej dramaturgii „Lubimowka” i jego miejsce na teatralnej mapie Rosji”. W dniu 28.06.2018 podczas I Festiwalu książki intelektualnej „Wstęp” („Pradmowa”) (Mińsk, Białoruś) brał udział w dyskusji: „Jak się ma książka intelektualna w świecie” z wystąpieniem: „Książka intelektualna w Polsce” oraz w dniu 29.06.2018 – wygłosił wykład ‘Teatr białoruski w okresie odrodzenia”.

W dniach 16-17.06.2018 brał udział w Międzynarodowym biennale sztuki współczesnej (Berlin, Niemcy) jako krytyk. W dniach 1-30.07.2018 brał udział w międzynarodowym projekcie „Rosyjskojęzyczna literatura w Europie” (Ventspils, Łotwa)”, wygłaszając referat w dniu 22.07 pt. „Rosyjskojęzyczna literatura na Białorusi”. W dniach 13-18.08.2018 uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Skrzyżowanie” (Druskininkai (Litwa) jako członek jury. W dniach 27-30.08.2018 uczestniczył w Międzynarodowym projekcie „Pogranicze austriacko-czeskie” (Slavonice, Czechy). W dniach 1-09.09.2018 – uczestniczył w Biennale architektury „Free Space” w Wenecji (Włochy) W dniach 12-16.09.2018 brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Divadlo” w Pilzno (Czechy) jako krytyk teatralny.  W dniach 20-24.09.2018 brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „TEART” / program spektakli białoruskich „Belarus Open” w Mińsku (Białoruś) jako krytyk teatralny. Udzielił wywiad dla białoruskiej agencji prasowej BELTA. Podczas Festiwalu w dniu 24.09.2018 podczas konferencji „Teatr białoruski: zmiana paradygmatu” wygłosił referat: „Teatr białoruski w europejskim kontekście”. W ramach ukraińskiego konkursu dramaturgicznego „Tydzień dramatu ukraińskiego”, w dniach 15.09-15.10.2018, przeczytał 55 utworów scenicznych. W dniach 25-30.09.2018 uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Tbilisi (Gruzja) jako krytyk teatralny oraz wystąpił z referatem: „Teatr gruziński oczyma polskiego widza”. W dniu 20.10.2018 w Galerii „Prastora Kryły Chałopa” wygłosił wykład: „Wolna przestrzeń/Free Space w przestrzeni miejskiej i prywatnej (na materiale biennale architektury w Wenecji)” w Brześciu (Białoruś). W dniu 25.10.2018 w Krakowie w Teatrze Ludowym po spektaklu „Na początku i na końcu czasu” Pawła Arje wziął udział w dyskusji: „Pawło Arje w kontekście współczesnej dramaturgii ukraińskiej”. W dniu 26.10.2018 w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej wygłosił wykład gościnny „Agresja i przemoc: na materiale współczesnej dramaturgii wschodniosłowiańskiej”. W dniu 14.11.2018 w Petersburgu podczas wręczenia Europejskiej Nagrody Teatralnej wygłosił referat: „Wolność słowa oraz teatr na Białorusi”. W dniu 1.12.2018 w Olsztynie w Teatrze im. Jaracza podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” brał udział w dyskusji Granice wolności w sztuce, wygłaszając referat: „Współczesny dramat ukraiński na deskach teatrów ukraińskich”.