dr Rostysław Kramar

 

Koordynator ds. programu Erasmus+: wyjazdy pracowników (STA, STT)
Koordynator ds. programu CEEPUS
adiunkt (grupa dydaktyczna)

e-mail: rostyslav.kramar@uw.edu.pl | erasmus.ksi@uw.edu.pl | ceepus.ksi@uw.edu.pl
pok. 320, dyżury i plan zajęć.

 

https://orcid.org/0000-0002-7650-1421

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie  filologii ukraińskiej, 1992
Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu

Doktor nauk humanistycznych, folklorystyka, 1996
Instytut Etnologii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

2002, Akademia Gospodarcza w Tarnopolu, Instytut Studiów Podyplomowych, specjalizacja „Zarządzanie organizacją”

GRANTY I PROJEKTY

2002-2003, Stypendium naukowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności im. L. Kirklanda, 2002-2003 administrowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fullbrighta na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dyplom z wyróżnieniem

2003,  Koordynator projektu „Europejski paszport” w Fundacji Edukacja dla Demokracji, grant PAUCI

2005, Współkoordynator projektu „Doświadczenie polskich dziennikarzy śledczych dla dziennikarzy mediów regionalnych na Ukrainie południowo-wschodniej” , Towarzystwo Demokratyczne Wschód

2005, Współkoordynator projektu „Doświadczenie polskich mediów w relacjonowaniu kampanii wyborczych dla dziennikarzy mediów regionalnych na Ukrainie południowo-wschodniej”, Towarzystwo Demokratyczne Wschód

2011, 2012, 2013, 2014 redaktor  naczelny rocznika popularno-naukowego „Ukraiński Almanach” (finansowany z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Kultura ukraińska w okresie międzywojennym,
  • folklor XX wieku,
  • media współczesne.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933. 23.11.2013, Przemyśl, Związek Ukraińców w Polsce (organizator konferencji)

Polska i wschodni katolicy: historia i kultura, Przemyśl 19.10.2013,  Zakon Św. Bazylego Wielkiego (organizator konferencji)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Międzynarodowa Asocjacja Ukrainistów, Polski Oddział

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód – wiceprezes

Fundacja Ukraiński Żurnal – prezes (w latach 2007-2011)

Od roku 2002 współpraca z polskimi i ukraińskimi NGO w realizacji media-projektów na Ukrainie ( Fundacja Edukacja dla Demokracji, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Towarzystwo Demokratyczne Wschód) –  koordynator, współorganizator projektów.

MEDIA

„Ukraiński Almanach” (Warszawa) – redaktor naczelny (od roku 2010)

„Ukraiński Żurnal” (Praga) – członek zespołu redakcyjnego (od roku 2005)

Radio Liberty/ Radio Free Europe – publicysta (od roku 2010)

W latach 1996-2002 – dziennikarz, redaktor naczelny w prasie regionalnej na Ukrainie (Tarnopol, Lwów)