dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.

 

Zastępca kierownika ds. badań naukowych
Koordynator ds. monitorowania karier absolwentów
profesor uczelni

e-mail: jgrzybowski@uw.edu.pl

dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0002-7359-487X

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister historii, 2001
Wydział Historyczny, Białoruski Uniwersytet Państwowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 2007
Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany w zakresie historii, 2012
Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2001-2005 – pracownik naukowy, Instytut Historii, Narodowa Akademia Nauk Białorusi

2007-2008 – wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od 2008 – adiunkt, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • historia wojskowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku
  • stosunki polsko-białoruskie w XX wieku
  • dzieje emigracji białoruskiej na Zachodzie (po 1945 r.)
  • konflikty etniczne w świecie
  • historia religijna Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła prawosławnego

CZŁONKOSTWO

Polskie Towarzystwo Historyczne / Towarzystwo Miłośników Historii

ODZNACZENIA I NAGRODY

Medal Pro Memoria, 2005
Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej, 2007
Nagroda tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców w ramach akcji stypendialnej „Zostańcie z nami”, 2008
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2012