dr Marta Brzezińska-Pająk

 

Kierownik Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej
adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: marta.brzezinska@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0003-2056-1078

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie kulturoznawstwa, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2006

2004-2006 studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (obecnie: Wydział Lingwistyki Stosowanej) Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, 2013
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny (dane pracy doktorskiej)

Doktorantka w w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW; doktorantka na Wydziale Polonistyki UW.

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

 • studia w zakresie filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • studia w zakresie kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • praca w instytucjach kultury, m.in. w biurze British Council w Warszawie oraz jako współpracownik portalu Filmweb.pl w zakresie dziennikarstwa filmowego (wywiady, relacje festiwalowe, recenzje i artykuły)

NAGRODY

2015 – wyróżnienie, nadane przez Rektora UW za osiągnięcia wpływające na rozwój i prestiż Uniwersytetu Warszawskiego

2014 – II edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki poświęconą współczesności obronioną w 2013 roku – wyróżnienie za dysertację: Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim

2008, 2009 – Laureatka nagrody i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka (ogólnopolski konkurs na teksty o tematyce filmowej pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej)

PROJEKTY NAUKOWE

Uczestnictwo w projektach poświęconych kulturze niemieckiej i kinu

Współpraca z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego – autorka haseł w projekcie Słownik Współczesnej Kultury Krajów Niemieckojęzycznych (w opracowaniu redakcyjnym)

STYPENDIA, WYKŁADY GOŚCINNE

2015 – prowadzenie seminarium Rozrachunek z komunizmem w kinie polskim po 1989 w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej Polonicum, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 6.09-13.09.2015

2015 – zakwalifikowanie się na seminarium poświęcone kinu enerdowskiemu wytwórni Defa w University of Massachusetts (USA), Defa Film Library w ramach Summer Film Institute

2014 – półroczny badawczy staż podoktorski: Young Eastern European Fellowship w Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Association of Adaptation Studies
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • The Surveillance Studies Network. The international research and information network on surveillance
 • German Studies Association
 • NECS–European Network for Cinema and Media Studies
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (członek-założyciel, sekretarz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami)

CZŁONKOSTWO W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH

 • zastępca redaktora naczelnego – Przegląd Środkowo-Wschodni (Warszawa)
 • członek redakcji – Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa)
 • recenzent – Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie – Pol-Int (internetowa platforma informacji naukowej i komunikacji międzynarodowej w dziedzinie badań nad Polską), Europa-Universität Viadrina (Frankfurt nad Odrą) i Collegium Polonicum (Słubice)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • obrazowość współczesna i film (ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
 • relacje: kino-historia-pamięć, szczególnie – okres socjalizmu i transformacji ustrojowej
 • teoria filmu i mediów
 • socjologia filmu
 • teoria i antropologia kultury
 • historia i teoria fotografii
 • studia nad nadzorem (surveillance studies)

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1. Studencko-doktorancka sesja naukowa: Słowiańskie obrazy miłości, Uniwersytet Gdański, 13-14 maja 2009. Tytuł referatu: Żurawie ze smutkiem odlatujące…Obrazy miłości w wybranych filmach młodego kina rosyjskiego

2. Międzynarodowa konferencja: 4th Annual Association of Adaptation Studies Conference, British Film Institute (BFI Southbank), 24 – 25 września 2009 (Londyn, Wielka Brytania). Panel: Adapting Germany – New Approaches to German History and Culture (koordynator – Uniwersytet w Siegen). Tytuł referatu: Narratives of the ordinary. Fall of the Berlin Wall in German fiction and non-fiction films

3. Międzynarodowa konferencja naukowa: Rok 1989 w Europie: Obraz – Pamięć – Zapis. 19 – 20 listopada 2009 (Warszawa). Tytuł referatu: The Fall of the Berlin Wall as Shown Through German Cinema. A Documentarian’s Perspective

4. Międzynarodowa konferencja: Komunizm na peryferiach – rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Spała 25-27.03.2011. Tytuł referatu: I ty zostaniesz Indianinem czyli mit Dzikiego Zachodu i kultura Indian Ameryki Północnej w komunistycznej Europie  Środkowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)

5. Ogólnopolska konferencja naukowa: Potwory-hybrydy-mutanty, 23-25 lutego 2011 (Katowice). Tytuł referatu: Śliczne, dziwne, potworne – filmowe wizerunki sztucznych dzieci

6. Międzynarodowa konferencja naukowa, 10th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe – Transformation in Central and Eastern Europe: before, after, in the proces? 4-5 marca 2011 (Kraków). Tytuł referatu: Youth, communism and the cinema – construction of the past in selected German, Polish and Czech films produced after 1989

7. VI Międzynarodowa konferencja: Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia. 17-18 listopada 2011(Warszawa). Tytuł referatu: „Generał w telewizorze mówi, że wojna” – odniesienia do telewizji w nowym kinie Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczącym wydarzeń okresu socjalizmu (na przykładzie kina polskiego i niemieckiego)

8. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur, 24-26 listopada 2011 (Wrocław); Referat: Muzyka, młodość i służba bezpieczeństwa albo o trzech motywach w opowiadaniu o socjalistycznej przeszłości w kinie polskim i niemieckim po 1989 roku

9. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury, 29-30 listopada 2012 (Warszawa). Tytuł referatu: «Wernyhora» i «ukraiński step» jako polsko-ukraińskie lieux de memoire

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Adaptacje, 3-4 grudnia 2012 (Katowice). Tytuł referatu: Zaadaptować dom. Filmowe konstrukcje Heimatu w kinie niemieckim wobec roku 1989

11. XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, 28-29 czerwca 2013r. (Olsztyn). Tytuł referatu: Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu «Rosja – Polska. Nowe spojrzenie»

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej / History of Central-European Cinema Intercultural Perspective, 5-7 listopada 2013r. (Łódź). Tytuł referatu: «Provincialism»  of / in the cinema of Central Europe (based on selected Polish, Czech and German films)

13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu. 20-21 listopada 2013r. (Warszawa). Tytuł referatu: Enerdowska subkultura punk jako element opowieści o politycznej zmianie 1989 roku

14. Ogólnopolska konferencja Problematyka małżeństw mieszanych (polsko-niemieckich). Rekonesans badawczy
Wydział Polonistyki i Pedagogiki, Międzywydziałowe Centrum Niemcoznawcze Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 15 lutego 2014 roku. Tytuł referatu: Obrazy relacji polsko-niemieckich w filmach „Miłość w Niemczech” i „Weselna Polka”

15. Międzynarodowa konferencja naukowa Political Linguistics III  (Re)construing nationhood in ‘(un)doing Europe’ today? Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 8-10 maja 2014 roku.
Tytuł referatu: Visual rhetoric and political change in film – based on German cinema related to the year 1989

16. Międzynarodowa konferencja zagraniczna Wie ich das Ende der Welt gefeierte habe. 1989 im Film Mitteleuropas, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Universität Paris Quest Nanterre / Centre Marc Bloch, Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne, Berlin, 23-25 października 2014 roku. Tytuł referatu: The fall of the Berlin Wall in German film. The perspective of the medium

17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analizy, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2014 roku.
Tytuł referatu: Pamięć o wojnie i wątki wiktymizacyjne w najnowszym filmie niemieckim

18. Międzynarodowa konferencja naukowa Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej 1970-2000. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, 21-22 maja 2015. Tytuł referatu: Słabość i tandeta? Osiedla z wielkiej płyty i kultura materialna NRD w filmie po 1990

19. Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń w kulturze współczesnej. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 27-28 maja 2015. Tytuł referatu: Przestrzenie prywatne – wyobrażenie o sferze życia prywatnego w Niemieckiej Republice Demokratycznej w filmie niemieckim po 1990 roku

20. Międzynarodowa konferencja NECS (Network for Cinema and Media Studies) Archives for / of the future, Uniwersytet Łódzki we współpracy z SWPS, 18-20 czerwca 2015. Tytuł referatu: Film representations of the German Democratic Republic after 1989 – a counter-archive?

21. Ogólnopolska konferencja Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr, 29 października 2015. Tytuł referatu: Oczy bogów? Wybrane filmowe wyobrażenia o dronach i technologii inwigilacji

22. Międzynarodowa konferencja naukowa Kino polskie jako kino transnarodowe, Instytut Sztuk Audiowizualnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 26-28 listopada 2015. Tytuł referatu: Bracia krwi – aktorzy polscy w westernach wytwórni DEFA

23. II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców Dyskursy widzialności pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Organizatorzy: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński, 8-10 grudnia 2016 roku, Kraków. Tytuł referatu: Widzialne/niewidzialne – techniki inwigilacji w filmie współczesnym

24. Interdyscyplinarna konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 23-24 maja 2017 roku. Tytuł referatu: Problem nostalgii za komunizmem w wybranych filmach z Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku

25. Zatrzymać ruch. Ban-optykon, nowe technologie i polityka strachu – wprowadzenie i organizacja panelu pt. Terytoria globalnej kontroli – problematyka inwigilacji (i jej technologii) w kontekście mobilności w ramach III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego we współpracy z dr R. Nahirnym (UWr). 21-23.09.2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań