mgr Mariusz Biadun

 

współpracownik nieetatowy

 

Podstawowe miejsce pracy:
Teatr Dramatyczny w Warszawie
p.o. Zastępca Dyrektora ds. infrastruktury

e-mail: mariusz.biadun@op.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister politologii, specjalizacja polityka międzynarodowa i integracja europejska, 2007
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Integracja europejska
  • Polityka kulturalna
  • Administracja

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

III Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Instytut Politologii UKSW, wygłaszony referat „Koordynacja spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polski w Unii Europejskiej. Ujęcie normatywno-instytucjonalne.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Zarządzanie projektami – Certyfikat PRINCE2 – Foundation.