dr Grzegorz Gąsior

 

 

adiunkt

e-mail: g.gasior@uw.edu.pl
s. 316

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister historii, specjalizacja archiwalna, 2004
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 2011
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • historia Czechosłowacji w XX w.
 • historia Śląska Cieszyńskiego w XX w.
 • stosunki polsko-czeskie w XX w.

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYSTĄPIENIA

 1. Udział w konferencji naukowej pt. Źródła jako klucz poznania historii, Czeski Cieszyn, 16 czerwca 2007; wygłoszenie referatu: Metoda „oral history” jako źródło do dziejów Zaolzia.
 2. Spotkanie ”Zaolzie – polskie i czeskie losy” w Książnicy Cieszyńskiej 25 stycznia 2008 prowadzone przez Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, Zbigniewa Gluzę, prezesa Ośrodka KARTA i Grzegorza Gąsiora.
 3. Prezentacja książki Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów” w 1954 roku, Warszawa 2006, w ramach cyklu spotkań „Stredoeurópske dialógy”, organizowanych przez Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, 21 lutego 2008.
 4. Wykład w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego, Czeski Cieszyn, 4 września 2008, pt. Stawianie granicy – nowe spojrzenie na konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920.
 5. Udział w dyskusji panelowej „Zaolzie w XX wieku – spór polsko-czeski” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie 30 października 2008 otwarta dla publiczności, z udziałem Zbigniewa Gluzy, prezesa Ośrodka KARTA, Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, prof. Mečislava Boráka z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Grzegorza Gąsiora.
 6. Seminarium Sekcji Historii Regionu przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym pt. „Wydarzenia lat 1918-1920 na Śląsku Cieszyńskim”, Bystrzyca (Republika Czeska), 10 stycznia 2009; wygłoszenie referatu: Dwa lata walk o Śląsk Cieszyński 1918-1920.
 7. Wykład w Katedrze Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu na temat Česká část Těšínského Slezska v letech 1918-1945; 1 kwietnia 2009.
 8. Wykład w Zakładzie Polonistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego na temat Česko-polské vztahy na Těšínsku v letech 1918-1939, 3 listopada 2010.
 9. Udział w polsko-niemieckiej konferencji naukowej Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne?/Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen, Cieszyn 3-5 marca 2011; wygłoszenie referatu: Rola Śląskiej Macierzy Oświaty Ludowej i czeskich pracowników kresowych w umacnianiu czeskiej świadomości narodowej na Zaolziu w okresie I Republiki Czechosłowackiej.
 10. Udział w konferencji naukowej Język – szkoła – przestrzeń, Czeski Cieszyn, 20 października 2011; wygłoszenie referatu: Oświata jako element walki. Działalność stowarzyszenia Slezská Matice Osvěty Lidové na Zaolziu w okresie I Republiki Czechosłowackiej.
 11. Otwarte spotkanie „O historii słowami jej świadków” w Książnicy Cieszyńskiej 29 grudnia 2011 z Grzegorzem Gąsiorem oraz Maciejem Melonem z Ośrodka KARTA, połączone z prezentacją projektu Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku.
 12. Udział w dyskusji panelowej, towarzyszącej otwarciu wystawy „Katyń. Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia” w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, 8 maja 2012.
 13. Wykład w czasie spotkania Alexander Dubček – in memoriam w Instytucie Słowackim w Warszawie, 28 listopada 2012.
 14. Referat pt. Stosunki polsko-czeskie w okresie międzywojennym na „11 Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci. Gdzie zaczyna się opowiadanie? Fazy przejściowe i międzyczasy w narracji europejskiej historii XX wieku”, Krzyżowa, 20-23 marca 2013.
 15. Udział w dyskusji panelowej na konferencji „Polityka pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej. Tradycja chwały czy moralne zobowiązanie wobec współczesności?”, Warszawa, 26 czerwca 2014.

KSIĄŻKI

 • Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów” w 1954 r., Warszawa 2006.
 • Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008, red. A. Knyt, G. Gąsior, Warszawa 2008 (wersja czeska: Zaolzí. Polsko-český spor o Těšínské Slezsko 1918-2008, Warszawa 2008).

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku, red. Grzegorz Gąsior (www.zaolzie.karta.org.pl) – zawiera rozdział Okupacja. 1939-1945.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ