Godziny Dziekańskie

w dniach: 29-30 kwietnia 2024 r., na Wydziale Lingwistyki Stosowanej zostały ustanowione godziny dziekańskie.

Dni Wolności Chłopskiej w Gorajcu 11.05.2024

Zapraszamy na świętowanie Dni Wolności Chłopskiej w Gorajcu 11.05.2024.

Nasi studenci, którzy w  dniach 09.05-12.05 wezmą udział w objeździe naukowym pt. Animacja kultury na pograniczu polsko-ukraińskim w warunkach ekstremalnych” współorganizowanym przez Stowarzyszenie Folkowisko w Gorajcu  oraz Katedrę Prasy i Informacji Zagranicznej Wydziału Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki, poza udziałem i poznaniem od „kuchni” organizacji przedsięwzięcia zapoznają się również z trudnościami codziennej pracy polskich i ukraińskich aktywistów działających na rzecz kultury po obu stronach granicy.
Zapewniamy nocleg w Gorajcu oraz bardzo bogaty program merytoryczny.

Zgłoszenia zgodnie z formularzem prosimy wysyłać mailowo na adres: ksi@uw.edu.pl

Polsko-Brytyjskie centrum badań nad dziedzictwem kulturowym Białorusi

Dnia 23 marca 2024 podpisana została umowa bilateralna między Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej i Białoruską Biblioteką i Muzeum im. Franciszka Skaryny (Francis Skaryna Belarusian Library and Museum in London)
Na mocy umowy powstało Polsko-Brytyjskie Centrum Badań Dziedzictwa Kulturowego Białorusi, którego zadaniem będzie nie tylko badanie, ale i promocja kultury białoruskiej.
Umowa nabrała mocy prawnej 25 marca – w Dniu Niezależności Białorusi, święcie upamiętniającym powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej.

Dziedzictwo Aktu 25 Marca a białoruska tożsamość narodowa

W dniach 22 – 26 marca pracownicy i studenci Katedry wzięli udział w Dniach Kultury Białoruskiej w Londynie, zorganizowanych wespół z Biblioteką Białoruską im. Franciszka Skaryny. W ramach tego przedsięwzięcia 25 marca odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „Dziedzictwo Aktu 25 Marca a białoruska tożsamość narodowa”, w którym uczestniczyli naukowcy z Polski, Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii i Kanady. Zorganizowanie sympozjum zainaugurowało działalność Polsko-Brytyjskiego Zespołu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Białorusi, który z kolei jest pokłosiem umowy zawartej z inicjatywy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej między Uniwersytetem Warszawskim a Biblioteką Białoruską im. Franciszka Skaryny. 

Dzięki życzliwemu wsparciu Rektora Uniwersytet Warszawski Alojzy Z. Nowak mogliśmy stworzyć delegację, liczącą po równo: 4 pracowników i 4 studentów naszej Katedry.
Razem uczestniczyliśmy nie tylko w wydarzeniach z okazji obchodów białoruskiego Dnia Niepodległości w Siedzibie Związku Białorusinów w Wielkiej Brytanii, w ramach którego nastąpiło uroczyste podpisanie Memorandum o naszej Współpracy, ale również wspólnie analizowaliśmy różne przejawy i możliwości animacji kultury własnej na obczyźnie, przy czym nie tylko białoruskiej, ale i polskiej realizowane w m.in. Domu Białoruskim, Bibliotece Białoruskiej im. Franciszka Skaryny, greckokatolickim kościele białoruskim pw. św. Cyryla Turowskiego,  Instytucji Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

W efekcie, wyjazd był wcieleniem w życie wszystkich punktów Misji Uniwersytetu Warszawskiego: zarówno tych związanych z internacjonalizacją nauki i dydaktyki, szerzeniem postaw dialogu i otwartości, wartości demokratycznych i – co najważniejsze – aktywnego włączani studentów do życia naukowego.

 

 

 

 

Wybory członka Senatu UW 21.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 21 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali 0.410

w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55

odbędzie się zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru
członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

w kadencji 2024-2028

z grona profesorów i profesorów uczelni.

Listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty Uniwersytetu
w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Magdalena Latkowska, prof. ucz.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie

W dniach 22-26.03.2024 realizowany będzie program „Międzynarodowe Dni Kultury Białoruskiej w Londynie” organizowany przez zespół naukowy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bibliotekę Białoruską i Muzeum im. Franciszka Skaryny w Londynie. W ramach pobytu w Londynie odbędzie się sympozjum naukowe oraz seria warsztatów na temat procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej, kultury białoruskiej oraz polsko-białorusko-angielskich związków kulturowych.

Formularz rekrutacyjny

Językowe Targi Pracy

Biuro Karier UW oraz Inicjatywa „Studenci Lingwistyki Stosowanej na Rynku Pracy” zapraszają do udziału w Językowych Targach Pracy!

Dlaczego warto wziąć udział?

– Okazja do rozmowy z przedstawicielami firm i poznania możliwości zatrudnienia

– Dostęp do ekskluzywnych ofert pracy, które nie zostały jeszcze opublikowane

– Warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców

– Szansa na skonsultowanie CV z doradcą zawodowym i uzyskanie wartościowych wskazówek

Ponadto na uczestników czeka kilka niespodzianek!

Co można zyskać?

– Kontakt do przedstawicieli międzynarodowych firm

– Szansę na zatrudnienie w wielokulturowym miejscu pracy

– Praktyczne umiejętności, które wzbogacą CV

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/aGa9Y0Y64

Link do strony: https://biurokarier.uw.edu.pl/jezykowe-targi-pracy-2024/

Ogłoszenia o wyborach 8.02.2024 r

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 8 lutego 2024 r. w godz. 7:00–17:00 w systemie Ankieter
odbędą się głosowania w sprawie wyboru:

6 członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2024-2028

z grona profesorów oraz profesorów uczelni

3 członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2024-2028

z grona doktorów habilitowanych

30 członków Rady Wydziału w kadencji 2024-2028

z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych

 

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w pierwszej turze głosowania w dniu 8 lutego 2024 r.

WKW zarządzi

II turę głosowania w systemie Ankieter w dniu 9 lutego 2024 r. w godz. 9:00–15:00

WKW przypomina, że w każdym głosowaniu wymagane jest kworum.

Listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz Rady Wydziału dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty Wydziału w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Magdalena Latkowska, prof. ucz.


OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 8 lutego 2024 r. w godz. 7:00–17:00 w systemie Ankieter
odbędą się głosowania w sprawie wyboru:

4 członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2024-2028

17 członków Kolegium Elektorów Wydziału w kadencji 2024-2028

9 członków Rady Wydziału w kadencji 2024-2028

z grona pozostałych (innych) nauczycieli akademickich.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w pierwszej turze głosowania w dniu 8 lutego 2024 r.

WKW zarządzi

II turę głosowania w systemie Ankieter w dniu 9 lutego 2024 r. w godz. 9:00–15:00

WKW przypomina, że w każdym głosowaniu wymagane jest kworum.

Listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Rady Wydziału dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty Wydziału w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Magdalena Latkowska, prof. ucz.

 


 

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 8 lutego 2024 r. w godz. 7:00–17:00 w systemie Ankieter

odbędą się głosowania w sprawie wyboru:
1) 1 członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2024-2028
2) 6 członków Kolegium Elektorów Wydziału w kadencji 2024-2028
3) 3 członków Rady Wydziału w kadencji 2024-2028

z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w pierwszej turze głosowania w dniu 8 lutego 2024 r.

WKW zarządzi

II turę głosowania w systemie Ankieter w dniu 9 lutego 2024 r. w godz. 9:00–15:00

WKW przypomina, że w każdym głosowaniu wymagane jest kworum.
Listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Kolegium Elektorów Wydziału oraz Rady Wydziału dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty
Wydziału w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Magdalena Latkowska, prof. ucz.

Dyżury w czasie sesji zimowej 2023/2024

WYKŁADOWCA DZIEŃ, GODZINA
 Boroch Robert, dr 12.02.2024 godz. 18:30-20:00
 Brzezińska-Pająk Marta, dr 08.02.24 godz. 9.30-11.00
 Dwornik Kamil, mgr czwartek 01.02.2024, godz. 16:30-18:00 piątek 09.02.2024, godz. 16:00-17:30 s.3.031
 Gąsior Grzegorz, dr hab.. piątek, godz. 10:00-11:30
 Getka Joanna, dr hab. prof. wtorek godz. 9:00-11:30
 Grącka Monika, dr środa godz. 12:00-13:00
 Grzybowska Marzena, mgr 31.01.2024 (środa): 8.00-9.30 07.02.2024 (środa): 8.00-9.30
 Grzybowski Jerzy, dr hab. prof. ucz. 2 i 9 lutego (10.30 – 12.00)
 Janchuk Elena, dr czwartek, godz. 10:00-11:30
 Karwowska Katarzyna, dr środa 12:00-13:00
 Kozłowska Joanna, dr wtorek godz. 12:00
 Kramar Rostysław, dr środy: 10.00-12.00, pok. 2.520
 Kramar Ruslana, dr czwartki: 16.00-17.00 (online)
 Krycka-Michnowska Iwona, dr hab.  2 i 9 luty (piątek), s. 2.520, godz. 12-13.30
 Kuboková Beata, dr 30 stycznia (wtorek) – od 17.00 do 18.30    6 lutego (wtorek) – od 17.00 do 18.30
 Lesicka Olga, dr  wtorek, godzina 11:13
Liubaya Aliona, dr piątek, godz. 10:00-11:30
 Niemojewski Marcin, dr 30.01. godz. 12:00-13:00, 02.02. godz. 13:30-14:30, 06.02. godz. 12:00-14:00
 Pilipavičiūtė-Gugała Regina, mgr 29.01.2024 godz. 10.00-11.30 5.02.2024 godz. 11.15-12.45
Szlachta-Ignatowicz Justyna, dr 30.01.2024 godz. 15:00-16:30 01.02.2024 godz. 13:00-14:30
 Shved Viachaslau, prof. dr hab. czwartek godz.  10:00-11:30
 Wirpsza Aleksander, prof. dr hab.

Stypendium na Start – II. edycja

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.
„Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

„Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na temat tego, jak złożyć wniosek oraz wiele innych przydatnych informacji (w tym wzór wniosku) znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z BPM.

Gala wręczenia nagród w Konkursie im. Melecjusza Smotryckiego

4 grudnia 2023 roku odbyła się Gala wręczenia nagród w trzeciej już edycji Konkursu na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiegopod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tegorocznymi laureatami nagrody zostali

  

Mirosław Jankowiak

za pracę: Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí = Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2022

 

 

 

 

Kapituła doceniła niepodważalne walory monografii będącej szczegółowym opracowaniem gwar białoruskich, za które uznane zostało dokładne omówienie specyfiki pogranicza bałtycko-słowiańskiego, kompleksowe ujęcie tematu dziedzictwa językowego kilku narodów oraz szczegółowe przedstawienie zasobu leksykalnego, z uwzględnieniem kontekstów kulturowych.

 

 

 

 

 

 

Walentyna Sobol,

za pracę: Filip Orlik (1672–1742) i jego „Diariusz”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021

 

 

Kapituła w swoim uzasadnieniu podała, że dzięki tej pierwszej polskiej edycji Diariusza Filipa Orlika, (1672-1742) – hetmana kozackiego, następcy Iwana Mazepy z lat 1720-1732, możemy obserwować krąg kulturowy hetmana, podążać jego drogami w staraniach o wolność Ukrainy, dla której jest wielkim bohaterem narodowym.

 

 

 

 

 

 

 

Kapituła Konkursu przyznała w tym roku nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju i kodyfikacji języka białoruskiego.

In memoria doceniono działania Źmiciera Sauki, które znalazły wyraz między innymi w pracy Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim = Зьміцер Саўка, Фанэтычна-графічная адаптацыя запазычаньняў у беларускай мове = , red. Nina Barszczewska, Radosław Kaleta, Warszawa 2021,

 

 

 

Kapituła Konkursu doceniła wieloletnią pracę na rzecz rozwoju języka białoruskiego. Autor zaproponował między innymi zasady prawidłowej adaptacji obcych zapożyczeń na język białoruski. Praca wpisuje się w krąg opracowań związanych z jednym z najważniejszych współczesnych problemów białoruszczyzny – kodyfikacją języka.

Kapituła doceniła tym samym również zasługi Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego propagowanie działań na rzecz języka białoruskiego.

 

 

 

 

 

                 

 

 

Kapituła konkursu składa się z międzynarodowego grona białorutenistów i ukrainistów:

Kapituła Konkursu:

Andrij Danylenko (Uniwersytet PACE, Nowy Jork)

Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)

Ołena Jurczuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki)

Rostysław Kramar (Uniwersytet Warszawski)

Taras Lylo (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)

Ludmila Popović (Uniwersytet w Belgradzie)

Aliona Liubaja (Uniwersytet Warszawski)

SKN Efektywnego Altruizmu UW zaprasza na spotkania integracyjne i późniejszy program dyskusyjny.

Szanowni Państwo, w imieniu SKN EA UW zwracamy waszą uwagę na serię spotkań integracyjno-dyskusyjnych, gdzie członkowie koła przedstawią problematykę skutecznego pomagania – efektywnego altruizmu. Spotkania będą miały charakter wprowadzający i nieakademicki. W dużej mierze będą polegać na pracy w mniejszych grupach, luźnych rozmowach, i swobodnej integracji. Wszelkie osoby o altruistycznym usposobieniu są bardzo mile widziane.

Spotkania integracyjno-wprowadzające odbędą się 19 i 23 października. Później odbędzie się „Intro Fellowship”, który zacznie się w drugim tygodniu listopada i obejmie pięć spotkań natury akademickiej, raz w tygodniu. Więcej szczegółów na stronie linktr.ee/efaltuwevents, gdzie są też linki do miejsc, gdzie możecie ich obserwować, wraz z linkiem do naboru na program dyskusyjny.

Polsko-ukraińskie debaty młodych badaczy

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW
Katedra Prasy i Informacji Zagranicznej Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Katedra Literatury Ukraińskiej i Powszechnej oraz Dydaktyki, Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki
Katedra Języka Ukraińskiego, Charkowski Narodowy Uniwersytet im. N. Karazina
Zapraszają do udziału w polsko-ukraińskich debatach młodych.
Spotkamy się w Warszawie, 2-6.12.2023 by porozmawiać o tym, co nas łączy, różni i się po prostu poznać.
Wierzymy w dialog interkulturowy jako podstawę dobrych relacji.

Kongres Semiotyczny

W czerwcu 2022 roku pracownicy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej i jednocześnie członkowie prowadzonej w ramach Katedry Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej — której pracami kieruje Pani Doktor Olga Lesicka — złożyli wniosek konkursowy do międzynarodowej organizacji naukowej skupiającej semiotyków ze światowych wiodących ośrodków akademickich — International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) — o organizację 16 Światowego Kongresu Semiotycznego — 16th World Congress of IASS-AIS — na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2024.

Po koniec sierpnia 2022 roku Wydział Lingwistyki Stosowanej otrzymał oficjalną nominację do organizacji Światowego Kongresu Semiotycznego.

Sukces ten jest wynikiem współpracy merytorycznej badaczy z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego towarzystwa Semiotycznego, którzy wsparli Pracownię Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej merytorycznie jak i organizacyjnie.

Zarząd IASS-AIS docenił starania wnioskodawców, którzy jako ideę przewodnią wskazali konsolidację i aktywizację środowiska semiotycznego w Polsce. Niewątpliwie organizacja 16 Światowego Kongresu Semiotycznego przyczyni się do odrodzenia bogatej tradycji Polskiej Szkoły Semiotycznej. Zapraszamy do podjęcia współpracy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

 

We are pleased to announce that the Cultural Semiotics of Central and Eastern Europe Laboratory (CSCEE) Department of Intercultural Studies in Central-Eastern Europe, Faculty of Applied Linguistics, the University of Warsaw, under the direction of Mrs Olga Lesicka (PhD) was appointed as a primary organiser of 16th World Semiotics Congress of International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS).

CSCEE staff members participated in an international competition organised by the International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) in June 2022, backed by scholars at the Faculty of Philosophy of the University of Warsaw and the Polish Semiotic Society, to have the honor of organising the 16th World Semiotics Congress for IASS-AIS. Consequently, CSCEE and its partners were finally appointed and received the official IASS-AIS nominations after August 2022.

Undeniably, the 16th World Semiotics Congress will significantly contribute to revitalising the rich tradition of the Polish School of Semiotics through the event’s organisation. In this regard, we invite doctoral students and employees of the University of Warsaw, especially those of our faculty, to work with us as part of our team.

Spotkanie z Ambasadorem Łotwy

18 listopada świętowaliśmy w Warszawie Niepodległości Łotwy. Ambasador Łotwy w Polsce Juris Poikāns zwrócił uwagę na konieczność wsparcia walczącej Ukrainy i Białorusi w ich drodze do wolności, tak byśmy wszyscy wspólnie budowali pokojową przyszłość regionu.
Z Ambasadą Łotewską współpracujemy od dłuższego czasu, a teraz z Panem Ambasadorem umówiliśmy się na konkrety 🙂

 

Prof. Joanna Getka została wyróżniona w tegorocznej edycji Nagrody im. W. Pileckiego, Instytut Pileckiego.

Prof. Joanna Getka została wyróżniona w tegorocznej edycji Nagrody im. W. Pileckiego, Instytut Pileckiego.
Nagroda za książkę “Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie” Joanna Getka, Jolanta Darczewska (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) to przede wszystkim wyraz podziwu i wielkiego szacunku dla odwagi, siły i jedności Białorusinów w wyborze własnej drogi do wolności 2020 r.
Autorki chcą przybliżyć światu warunki i przyczyny wyboru kulturowych, tożsamościowych w walce z dyktaturą.
Białoruski festiwal wolności 2020 roku został spacyfikowany przez samozwańczą władzę, zmienił się kontekst polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej: rosja rozpoczęła otwartą wojną przeciw Ukrainie. Sprawa białoruska zeszła z pierwszych stron gazet.
Działania kontrkulturowe jak okazało się w kontekście białoruskim nie wystarczyły dlatego by pokonać władzę.
To jednak zupełnie nie pomniejsza wagi wydarzeń 2020 r., a przesłanie książki jest – jednak – optymistyczne: opisane w pracy mechanizmy dowodzą bowiem, że Rewolucja Nadziei trwa, a białoruskiej drogi do wolności choć wyłożonej cierniami nie da się całkowicie zablokować.
Książka dostępna jest online:
Link do strony Instytutu Pileckiego:

wykład dr hab. Grzegorza Gąsiora na temat Aksamitnej Rewolucji

W Instytucie Słowackim w Warszawie nasz pracownik dr hab. Grzegorz Gąsior wygłosił wykład na temat Aksamitnej Rewolucji, która doprowadziła do upadku systemu komunistycznego w Czechosłowacji i przywrócenia rządów demokratycznych. Motywem przewodnim masowego wystąpienia społeczeństwa słowackiego i czeskiego z 1989 r. były prawa człowieka i dążenie do wolności. Osobistym doświadczeniem z tamtych dni podzielił się dyrektor Instytutu Słowackiego Milan Novotný, jeden z organizatorów protestów studenckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Trwa rekrutacja do projektu „Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” NAWA

Trwa rekrutacja do naszego projektu: Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze.
Główna część programu będzie realizowana w trakcie dwóch sesji: 1. Sesja Warszawa (27-31.05.2023) i 2. Sesja Poczdam (16-20.09.2023). Studenci naszego kulturoznawstwa wraże ze studentami z Charkowa, Żytomierza i Poczdamu będą w tym czasie wspólnie poznawać nie tylko polskie doświadczenia uchodźcze i ich skutki (także te bardzo pozytywne), ale i konfrontować swoje wyobrażenia o sobie samych i sąsiadach 🙂
Z naszej strony Wszystko wszystko gotowe💪.
Czekamy na Was!
Formularz rejestracji dostępny jest na stronie projektu: http://pjp.uw.edu.pl/mury-runa…/dokumenty-projektu/
Fot. części naszej delegacji:) i Pani prof. Marszałek z wizyty przygotowawczej programu w Podczamie

Projekt: „Mury runą” Polskie doświadczenia uchodźcze w kulturze i literaturze.

Z radością informujemy, że zgłoszony przez nas projekt: „Mury runą” Polskie doświadczenia uchodźcze w kulturze i literaturze, który będziemy realizować z Uniwersytetami w Żytomierzu, Charkowie i Poczdamie uzyskał najwięcej punktów w konkursie Promocja Języka Polskiego NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację do projektu, w trakcie którego uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy zgłębiać będą  zagadnienia związane z polskim doświadczeniem uchodźctwa i inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez polskich działaczy, którym przyszło żyć i tworzyć na obczyźnie. Obejmować ma bardzo szeroką panoramę historyczną od wieku XIX aż po okres po 1945 roku. W projekcie wezmą udział studenci z Polski, Ukrainy i Niemiec.

 

 

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/aktualnosci/promocja-jezyka-polskiego-nawa-nabor-rozstrzygniety?fbclid=IwAR2K3ITZ5wXmSuyIIFB40shiNvjLbIWY9WdkJXcfKmLrfPCj__oS1EdSZX0

Realizacja projektu: Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską

Gościmy studentów z Ukrainy Rozpoczęła się realizacja projektu: Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską. Projekt realizujemy w warunkach ekstremalnych – zgodnie z warunkami projektu mieliśmy teraz być w Żytomierzu. Wojna Rosji na pełną skalę przeciw Ukrainie spowodowała, że nasze plany musiały ulec zmianie. Studenci z Żytomierza przyjechali do nas i razem przez najbliższe dni będziemy poznawać kulturę polską, wspólnie dyskutować i pracować nad projektami związanymi z kontaktami kulturowymi polsko-ukraińskimi. Nasi wspaniali studenci wcielają się w rolę nauczycieli języka polskiego, przewodników po Warszawie i w ogóle – kulturze polskiej z perspektywy młodego człowieka.

Program I sesji zajęć

 

 

 

 

Zapraszamy na wykład i wystąpienie na seminarium doktorskim prof. Andrija Danylenki

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej

zaprasza na wykład otwarty

Rusyfikacja językowa w rosyjskiej Ukrainie: historia i polityka
w
ramach działań Programu
zintegrowanych działań na rzecz
rozwoju Uniwersytetu
Warszawskiego, który odbędzie się 13.06.2022 o godz. 11:30
Wydział Lingwistyki Stosowanej
ul. Dobra 55, sala 2.140

Spotkanie z Leszkiem Szarugą – 9 czerwca

Spotkanie, organizowane przez Convivo i Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczyć będzie wydanych w Convivo książek eseistycznych Leszka Szarugi, wykładowcy w Uniwersytecie Warszawskim, krytyka literackiego i poety.
„Deutsche vita” (2020) opowiada o tym, jak kształtowała się literatura niemiecka do końca wojny trzydziestoletniej; przedstawia jej źródła i powiązania z najważniejszymi wydarzeniami i nurtami w historii i kulturze Europy. Opowieść wzbogacają liczne fragmenty utworów, na ogół w tłumaczeniu autora, oraz bogate odniesienia do literatury przedmiotu, dzięki czemu książka może być zarówno podręcznikiem dla wszystkich zainteresowanych tematem, jak i bazą do dalszych, pogłębionych poszukiwań.
„Ukraiński kalejdoskop” (2022) Ukraiński kalejdoskop to zbiór esejów. Znajdują się w nim omówienia wydanych w ostatnich latach książek ukraińskich autorów, esej o współpracy Jerzego Giedroycia i Bohdana Osadczuka oraz teksty napisane w ostatnich tygodniach, dotyczące sytuacji w Ukrainie.
Jak pisze Szaruga: “Niewątpliwie w biegu historii relacje między Polską, Rosją i Ukrainą zaplatają się w skomplikowany węzeł zależności, którego rozwikłanie wymaga wyjątkowej uwagi i ostrożności. O ile jednak dla Moskwy już sama suwerenność Ukrainy stanowi casus belli, o tyle dla Warszawy jest jednym z fundamentalnych zagadnień „sprawy polskiej”: jej niepodległość, co wielokrotnie podnoszone było w kręgu paryskiej „Kultury”, jest w zasadzie warunkiem utrzymania niepodległości Polski”.
Wydawnictwo Convivo opublikowało w coągu ostatnich lat kilka książek Leszka Szarugi – zarówno eseistycznych, jak i poetyckich. W tym roku tom wierszy „Łowca” nomimowany został do Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana KOS.
Spotkanie poprowadzi Anna Matysiak
9 czerwca 2022
godz. 16:00
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa ul. Dobra 55, sala 2.118, II piętro

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w KSI

   

Inauguracja roku akademickiego i dzień adaptacyjny

dla studentów rozpoczynających naukę

w Katedrze Studiów Interkulturowych

Europy Środkowo-Wschodniej


01.10.2021 (piątek)

godz. 11.00

spotkanie w trybie stacjonarnym

budynek WLS ul. Szturmowa 4, sala 4

 

11.00 – Spotkanie inauguracyjne z Kierownictwem i Pracownikami Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

11.20 – Spotkanie organizacyjne (spotkanie poprowadzi Kierownik Studiów w KSI EŚW)

12.20 –  Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta (szkolenie poprowadzi przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

 

Spotkania i szkolenie dotyczą najważniejszych kwestii związanych z tokiem studiów w murach UW, m.in.:

 

– zasad studiowania w Uniwersytecie Warszawskim

– programu i planu studiów w Katedrze

– spraw związanych z obowiązkowymi szkoleniami, biblioteką, systemem USOS, itp.

Zapraszamy!

 

A już teraz zachęcamy do zaglądania na stronę internetową: www.ksi.uw.edu.pl oraz na profil Katedry na FB: https://www. https://www.facebook.com/ksiuwedupl/ celem zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi toku i programu studiów.

Do zobaczenia 1 października!

RAMIĘ W RAMIĘ

Rusza kampania RAMIĘ W RAMIĘ 💪, za pomocą której zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

(więcej…)

Zapraszamy na wykład i wystąpienie na seminarium doktorskim prof. Andrija Danylenki

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej

zaprasza na wykład otwarty

Czy paralele mają punkt styczny? Konstantyn Filozof (862) i Ibn-Al-Nadim (998)
o piśmie Rusinów okresu przedchrześcijańskiego

w
ramach działań Programu
zintegrowanych działań na rzecz
rozwoju Uniwersytetu
Warszawskiego, który odbędzie się 21.06.2021 o godz. 11:30

Link do spotkania: https://meet.google.com/ipa-ifsg-qaw

 

egzaminy certyfikacyjne 2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych. 

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania. 

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu. 

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).   

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW 

 

Promocja badań naukowych

Ogłoszono wyniki konkursu UW IDUB. Wśród zgłoszonych 22 wniosków, jeden – z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej otrzymał dofinansowanie 🙂 (więcej…)

Śląsk Cieszyński 1920

Równo przed stu laty, 28 lipca 1920 roku, Rada Ambasadorów w Paryżu rozstrzygnęła spór terytorialny pomiędzy Polską a Czechosłowacją. (więcej…)

Student KSI w wywiadzie dla Radio Racyja

Dumni!
Nasz student Illa Falażynski w wywiadzie dla Radio Racyja o białoruskiej muzyce w czasie pandemii, w okresie przed wyborami i nie tylko.
Zapraszamy do posłuchania!
https://www.racyja.com/kultura/illya-falyazhynski-neabyyakavykh-tvortsau/?fbclid=IwAR3muAzVGAvEhy6u5K6oijMam4cZAHIUr1yV1Zh50q-FARj1pwkkRNkzW9A

Informacja o organizacji egzaminów z języków obcych w zdalnej sesji letniej 2019/2020

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej.

Bardzo jest ważne teraz, aby studenci zapoznali się z tymi dokumentami. Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: certyfikacja.uw.edu.pl , na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów

http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/