Mobilność studencka

Mobilność studencka

Program MOST

Program Erasmus+ studia częściowe | kraje programu (KA103 SMS)

Program Erasmus+ praktyki

Program CEEPUS

Stypendium Wyszehradzkie

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy UW

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy Rządu RP – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Szkoły Letnie

 

Kraj Erasmus+ CEEPUS Stypendium Wyszehradzkie Umowa bilateralna UW Stypendium
NAWA
Stypendia krajów Szkoła letnia języka
Wolontariat europejski EVS
Austria  TAK1  TAK  NIE  TAK2  NIE  TAK / OEAD    
Albania  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE      
Białoruś  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE МЛШБ  
Bułgaria  TAK  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE МЛСБЕК / ЛСБЕК  
Chorwacja  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK    SZ/ ZSŠ / ZA  
Czarnogóra  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE      
Czechy  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK   LŠSS UBS FF KU
LŠSS UJOP KU
MLJS ZČU
LŠSS MUNI
LŠSS JČU
LŠSS UPOMŠMT
 
Estonia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / TSS / TWS / TU  
Francja  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  TAK TAK  
Irlandia
 TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK ISS  
Litwa  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / VMU  
Łotwa  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / LU  
Macedonia  TAK1  NIE  TAK3  NIE  NIE   МСМЈЛК  
Niderlandy  TAK1   NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK  
Niemcy  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  DAAD

 BAYHOST

 GFPS

 DBU

 DAAD  
Norwegia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  EEA/NorwayGrants4  UiO  
Rosja  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  GOSSTIPENDIYA ИП / ГрГУ  
Rumunia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK    UB / ROLANG  
Serbia  NIE  TAK  TAK3  NIE  TAK  NIE
 
Słowacja  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  NŠP
 
Słowenia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  CMEPIUS
 
Szwajcaria  NIE5  NIE  NIE  NIE  NIE  SEMP
 
 
Ukraina  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE UKRAINICUM (DE)

VIADRINICUM (DE)

УКУ / НУЛП / ЛНУ / КМА / КНУ

TAK
Węgry  TAK1  TAK  TAK3  NIE  TAK  HUNGARICUM  ELTE / PTE  
Włochy  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK SUR / AMSUB  

1 Z umowy międzyinstytucjonalnej innej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku niewykorzystania przez nią miejsc, pod warunkiem, że jej program studiów jest pokrewny. Więcej informacji udziela koordynator Erasmus+ dla studentów w KSI.

2 Doktoranci i pracownicy naukowi do 7 lat po doktoracie.

3 Studenci studiów magisterskich (II stopnia) i doktoranci.

4 Program czeka na podpisanie przez Rząd RP porozumienia w sprawie obsługi Funduszy Norweskich i uruchomienia III edycji.

5 W związku z wynikiem referendum przeprowadzonego 9 lutego 2014 r. w Szwajcarii, w którym zdecydowano o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób między Szwajcarią i UE , udział Szwajcarii w programie Erasmus+ zostaje zawieszony. Rząd Szwajcarii w zastępstwie proponuje program Swiss-European Mobility Programme SEMP.