Mobilność studencka

Mobilność studencka

Program MOST

Program Erasmus+

Program CEEPUS

Stypendium Wyszehradzkie

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy UW

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy Rządu RP – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawniej BUWiWM)

Szkoły Letnie

 

Kraj Erasmus+ CEEPUS Stypendium Wyszehradzkie Umowa bilateralna UW Stypendium
NAWA
Stypendia krajów Szkoła letnia języka
Austria  TAK1  TAK  NIE  TAK2  NIE  TAK / OEAD  
Albania  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE    
Białoruś  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE МЛШБ
Bułgaria  TAK  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE МЛСБЕК
Chorwacja  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK   ZSŠ
Czarnogóra  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE    
Czechy  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK   LŠSS UBS FF KU
LŠSS UJOP KU
MLJS ZČU
LŠSS MUNI
LŠSS JČU
LŠSS UPOMŠMT
Estonia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / TSS / TWS / TU
Francja  TAK1  NIE  NIE  TAK  NIE  TAK  
Litwa  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / VMU
Łotwa  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / LU
Macedonia  TAK1  NIE  TAK3  NIE  TAK    
Niderlandy  TAK1   NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK
Niemcy  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  DAAD

 BAYHOST

 GFPS

 DBU

 DAAD
Norwegia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  EEA/NorwayGrants4  UiO
Rosja  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  GOSSTIPENDIYA ИП / ГрГУ
Rumunia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK    UB / ROLANG
Serbia    TAK  TAK3  NIE  TAK  NIE
Słowacja  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  NŠP
Słowenia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  CMEPIUS
Ukraina  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE UKRAINICUM (DE)

VIADRINICUM (DE)

УКУ / НУЛП / ЛНУ / КМА / КНУ

Węgry  TAK1  TAK  TAK3  NIE  TAK  HUNGARICUM  ELTE / PTE
Włochy  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK  AMSUB

1 Z umowy międzyinstytucjonalnej innej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku niewykorzystania przez nią miejsc, pod warunkiem, że jej program studiów jest pokrewny. Więcej informacji udziela koordynator Erasmus+ dla studentów w KSI.

2 Doktoranci i pracownicy naukowi do 7 lat po doktoracie.

3 Studenci studiów magisterskich (II stopnia) i doktoranci.

4 Program czeka na podpisanie przez Rząd RP porozumienia w sprawie obsługi Funduszy Norweskich i uruchomienia III edycji.