Mobilność studencka

Mobilność studencka

Program MOST

Program Erasmus+ studia częściowe | KA103: kraje programu (UE27 + ISL, NO, FL, MK, SRB, TK)

Program Erasmus+ studia częściowe | KA107: kraje partnerskie (spoza UE), kwalifikacja bezpośrednio w BWZ

Program Erasmus+ praktyki

Program CEEPUS

Stypendium Wyszehradzkie

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy UW

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy Rządu RP – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Szkoły Letnie

 

Kraj Erasmus+ CEEPUS Stypendium Wyszehradzkie Umowa bilateralna UW Stypendium
NAWA
Stypendia krajów Szkoła letnia języka
Wolontariat europejski EVS
Austria  TAK1  TAK  NIE  TAK2  NIE  TAK / OEAD
Albania  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE
Białoruś  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE МЛШБ
Bułgaria  TAK  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE BWZ / МЛСБЕК / ЛСБЕК
Chorwacja  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  SZ/ ZSŠ / ZA
Czarnogóra  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE
Czechy  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK LŠSS UBS FF KU
LŠSS UJOP KU
MLJS ZČU
LŠSS MUNI
LŠSS JČU
LŠSS UPOMŠMT
Estonia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / TSS / TWS / TU
Francja  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  TAK TAK
Irlandia
 TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK ISS
Islandia
 TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  Iceland Grants
Liechtenstein
 TAK1 NIE NIE NIE NIE  Liechtenstein Grants
Litwa  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / VMU / KU
Łotwa  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / LU
Macedonia  TAK1  NIE  TAK3  NIE  NIE МСМЈЛК
Niderlandy  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK
Niemcy  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  DAAD

BAYHOST

GFPS

DBU

 DAAD
Norwegia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  Norway Grants  UiO
Rosja  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  GOSSTIPENDIYA ИП / ГрГУ
Rumunia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  UB / ROLANG
Serbia  NIE  TAK  TAK3  NIE  TAK  NIE
Słowacja  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  NŠP
Słowenia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  CMEPIUS
Szwajcaria  NIE4  NIE  NIE  NIE  NIE  SEMP
Ukraina  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE UKRAINICUM (DE)

VIADRINICUM (DE)

УКУ / НУЛП / ЛНУ / КМА / КНУ

TAK
Węgry  TAK1  TAK  TAK3  NIE  TAK  HUNGARICUM  ELTE / PTE
Włochy  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK SUR / AMSUB

1 Z umowy międzyinstytucjonalnej innej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku niewykorzystania przez nią miejsc, pod warunkiem, że jej program studiów jest pokrewny. Więcej informacji udziela koordynator Erasmus+ dla studentów w KSI.

2 Doktoranci i pracownicy naukowi do 7 lat po doktoracie.

3 Studenci studiów magisterskich (II stopnia) i doktoranci.

4 W związku z wynikiem referendum przeprowadzonego 9 lutego 2014 r. w Szwajcarii, w którym zdecydowano o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób między Szwajcarią i UE , udział Szwajcarii w programie Erasmus+ zostaje zawieszony. Rząd Szwajcarii w zastępstwie proponuje program Swiss-European Mobility Programme SEMP.