Mobilność studencka

Mobilność studencka

Program MOST

Program Erasmus+ studia częściowe | KA103: kraje programu (UE27 + ISL, NO, LI, MK, SRB, TK)

Program Erasmus+ studia częściowe | KA107: kraje partnerskie (spoza UE), kwalifikacja bezpośrednio w BWZ

Program Erasmus+ praktyki

Program CEEPUS

Stypendium Wyszehradzkie

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy UW

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy Rządu RP – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Szkoły Letnie

 

Kraj Erasmus+ CEEPUS Stypendium Wyszehradzkie Umowa bilateralna UW Stypendium
NAWA
Stypendia krajów Szkoła letnia języka
Wolontariat europejski EVS
Austria  TAK1  TAK  NIE  TAK2  NIE  TAK / OEAD  TAK
Albania  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE  TAK
Białoruś  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE МЛШБ  TAK
Bułgaria  TAK  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE BWZ / МЛСБЕК / ЛСБЕК  TAK
Chorwacja  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  SZ/ ZSŠ / ZA  TAK
Czarnogóra  NIE  TAK  TAK3  NIE  NIE  TAK
Czechy  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK LŠSS UBS FF KU
LŠSS UJOP KU
MLJS ZČU
LŠSS MUNI
LŠSS JČU
LŠSS UPOMŠMT
 TAK
Estonia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / TSS / TWS / TU  TAK
Francja  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  TAK TAK  TAK
Irlandia
 TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK ISS  TAK
Islandia
 TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  Iceland Grants  TAK
Liechtenstein
 TAK1 NIE NIE NIE NIE  Liechtenstein Grants  TAK
Litwa  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / VMU / KU  TAK
Łotwa  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK / LU  TAK
Macedonia Północna
 TAK1  NIE  TAK3  NIE  NIE МСМЈЛК  TAK
Niderlandy  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK TAK  TAK
Niemcy  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  DAAD

BAYHOST

GFPS

DBU

 DAAD  TAK
Norwegia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  Norway Grants  UiO  TAK
Rosja  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  GOSSTIPENDIYA ИП

ГрГУ (BY)

 TAK
Rumunia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  UB / ROLANG  TAK
Serbia  NIE  TAK  TAK3  NIE  TAK  NIE
 TAK
Słowacja  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  NŠP
 TAK
Słowenia  TAK1  TAK  NIE  NIE  TAK  CMEPIUS
 TAK
Szwajcaria  NIE4  NIE  NIE  NIE  NIE  SEMP
 TAK
Ukraina  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK  NIE UKRAINICUM (DE)

VIADRINICUM (DE)

УКУ / НУЛП / ЛНУ / КМА / КНУ

TAK
Węgry  TAK1  TAK  TAK3  NIE  TAK  HUNGARICUM  ELTE / PTE  TAK
Włochy  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK SUR / AMSUB  TAK

1 Z umowy międzyinstytucjonalnej innej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku niewykorzystania przez nią miejsc, pod warunkiem, że jej program studiów jest pokrewny. Więcej informacji udziela koordynator Erasmus+ dla studentów w KSI.

2 Doktoranci i pracownicy naukowi do 7 lat po doktoracie.

3 Studenci studiów magisterskich (II stopnia) i doktoranci.

4 W związku z wynikiem referendum przeprowadzonego 9 lutego 2014 r. w Szwajcarii, w którym zdecydowano o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób między Szwajcarią i UE , udział Szwajcarii w programie Erasmus+ zostaje zawieszony. Rząd Szwajcarii w zastępstwie proponuje program Swiss-European Mobility Programme SEMP.