Plan zajęć/Odwołanie zajęć

Plan zajęć/Odwołanie zajęć

PLAN ZAJĘĆ

semestr zimowy 2020/2021

Plan Zajęć dla studentów I i II st

 

Aneks do planu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020 – 2021

Zajęcia w trybie mieszanym

1. Zajęcia w KSI w semestrze zimowym roku akademickiego, zgodnie z Zarządzeniem
Rektora UW nr 206, listem Rektora UW z dnia 14 września 2020 roku oraz zaleceniami
zespołu dziekańskiego WLS, odbywają się w trybie mieszanym (hybrydowym). Takie
rozwiązanie – o które zabiegaliśmy kierowani prośbami studentów i własnym
doświadczeniem dydaktycznym – zapewni możliwość minimalnego przynajmniej
bezpośredniego kontaktu studentów z Katedrą i Wydziałem. Zajęcia stacjonarne w tym
rozwiązaniu adresowane będą przede wszystkim do studentów rozpoczynających studia na
naszym kierunku.

2. Zajęcia zdalne odbywają się od 19 października 2020 roku według obowiązującego planu.

3. Zajęcia stacjonarne, zgodnie z zaleceniem władz dziekańskich adresowane wyłącznie do I
roku I i II stopnia, odbywać się będą w blokach, zorganizowanych w czwartki i piątki w
następujących terminach:
a) 15 i 16 października
b) 26 i 27 listopada
c) 21 i 22 stycznia 2021 roku

4. Przygotowaliśmy również wybrane zajęcia w trybie stacjonarnym dla każdego z roczników
studiów licencjackich – po jednym przedmiocie dla każdego rocznika. Zajęcia te będą
realizowane raz w miesiącu w formie bloku.

5. Szczegóły dotyczące organizacji bloków stacjonarnych podamy przed końcem września.
Jesteśmy również gotowi do tego, by na wnioski studentów – jeśli takie się pojawią –
negocjować z władzami dziekańskimi możliwość organizacji kolejnych zajęć w semestrze
zimowym w trybie stacjonarnym. Obowiązujący plan będziemy, w razie potrzeby,
modyfikować pod kątem oczekiwań uczestników poszczególnych zajęć.

Marcin Niemojewski,
Kierownik Studiów w KSIEŚW

 

ODWOŁANE DYŻURY I ZAJĘCIA