Plan zajęć

Plan zajęć

 

Plan studia dzienne 2017Z (263 pobrania) wersja 2.1, 09.10.2017

 

Plan studia zaoczne 2017Z (130 pobrań)

Uwaga! Plan zajęć na studiach dziennych i zaocznych może jeszcze ulegać drobnym zmianom (po konsultacjach ze studentami i wykładowcami).