Plan zajęć/Odwołanie zajęć

Plan zajęć/Odwołanie zajęć

PLAN ZAJĘĆ

semestr letni 2020/2021
plan zajęć I stopień
plan zajęć I rok II st
plan zajęć II rok II st
semestr zimowy 2020/2021
plan zajęć I stopień plan zajęć I rok II st plan zajęć II rok II st

 

ODWOŁANE DYŻURY I ZAJĘCIA
dr Olga Lesicka jednorazowa zmiana terminu dyżuru ze środy 3 lutego na wtorek 2 lutego (godziny bez zmian: 10:00-11:30)

dr Monika Grącka jednorazowa zmiana godziny dyżuru w dn. 03.02 na godz. 10:45-12:15

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KSI EŚW

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020-2021

 

  1. Dzień adaptacyjny zaplanowany jest w trybie stacjonarnym na 14 października (szczegóły dnia adaptacyjnego).
  2. Zajęcia zdalne odbywają się od 19 października 2020 roku według obowiązującego planu.
  3. Zajęcia stacjonarne, adresowane wyłącznie do I roku I i II stopnia, odbywać się będą w blokach, zorganizowanych w czwartki i piątki w następujących terminach:

a) 15 i 16 października – dla I roku I i II stopnia

b) 26 i 27 listopada – dla I roku I stopnia  ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ WEDŁUG PLANU Z USOSA

c) 21 i 22 stycznia 2021 roku – dla I roku I stopnia ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ WEDŁUG PLANU Z USOSA

d) Plan pierwszego bloku dwudniowego (15-16 października):

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Pani Prodziekan dr hab. Svitlany Romaniuk  do pracy zdalnej  na kierunkach prowadzonych w KSIEŚW w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 będziemy wykorzystywać następujące narzędzia informatyczne:
narzędzia synchroniczne – Google Meet
narzędzia asynchroniczne – Kampus

 

Marcin Niemojewski,
Kierownik Studiów w KSIEŚW