Aktywność studencka

Aktywność studencka

2024

Wyjście do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Polsko-Brytyjskie centrum badań nad dziedzictwem kulturowym Białorusi | Na mocy umowy powstało Polsko-Brytyjskie Centrum Badań Dziedzictwa Kulturowego Białorusi, którego zadaniem będzie nie tylko badanie, ale i promocja kultury białoruskiej.

2023

Seminarium „Historia a prawa człowieka” | w ramach projektu wspólnego projektu z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży 

Objazd naukowy: Szkoła Letnia: Język rosyjski na obszarze postsowieckim: narzędzie komunikacji międzykulturowej, kształtowania relacji społecznych czy obcej ekspansji kulturowej? | Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

„Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” POCZDAM | Projekt zrealizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

„Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” WARSZAWA | Projekt zrealizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Objazd naukowy: Łotwa – Ryga: Polsko-łotewskie kontakty kulturowe  | Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Doskonalenia Dydaktycznego

2022

Objazd naukowy: Polska- Gorajec: Animacja kultury na pograniczu polsko-ukraińskim | Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Doskonalenia Dydaktycznego

„Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską” Program Promocji Języka Polskiego NAWA | Projekt zrealizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Objazd naukowy: Polsko-ukraińska szkoła letnia: Zakarpacki tygiel kulturowy | Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

Objazd naukowy: Czechy: Praga – Śladami Pragi współczesnej | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2021

Objazd naukowy: Serbia: Belgrad – Kultura Europy Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu | Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

Objazd naukowy: Warszawa-Wilno – Polsko-litewskie związki kulturowe i historyczne. Wielokulturowe Wilno.  | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW oraz  ze środków NAWA w ramach projektu Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Objazd naukowy: Ukraina: Kijów – Animacja kultury w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW oraz  ze środków NAWA w ramach projektu Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Objazd naukowy: Polska: Drutów – Prace nad ochroną dziedzictwa pogranicza | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Wyjazd studyjny: Polska: Czeremcha – Tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych w języku ukraińskim | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Polska: Czeremcha – Animacja kultury na szczeblu lokalnym  | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Konkurs na najlepszy podcast poświęcony krajom Europy Środkowo-Wschodniej | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Międzynarodowa Konferencja Studencka: Kultura i kontrkultura: Rosja, Białoruś, Ukraina | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2020

Międzynarodowa Konferencja Studencka: Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Czechy: Praga – Szkoła Letnia: „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie postsocjalistycznej”

Objazd naukowy: Polska: Sejny, Krasnogruda – Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania cz. II  | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

 

2019

Objazd naukowy: Polska: Roztocze: pogranicze-ludzie-wielokulturowość 11.2019 | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Polsko-ukraińska szkoła letnia. Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od renesansu do współczesności  |   Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

Objazd naukowy: Białoruś: Grodno – miasto królewskie II | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Polska: Roztocze: pogranicze-ludzie-wielokulturowość 03.2019 | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Polska: Sejny, Krasnogruda – Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2018

Objazd naukowy: Polska: Podlasie – Drzewo i Sacrum | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Niemcy: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. III – Monachium

Objazd naukowy: Ukraina: Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Białoruś: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. II – Mińsk

Objazd naukowy: Ukraina: Północna Bukowina

Objazd naukowy: Białoruś: Grodno – miasto królewskie | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Polska: Szlakiem Bojkowszczyzny Zachodniej i Łemkowszyzny | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Objazd naukowy: Białoruś: Polsko-Białoruska Szkoła Letnia | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2017

Objazd naukowy: Polska: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. I – Warszawa i Oświęcim

Objazd naukowy: Ukraina: Kijów – stolica Ukrainy

2016

Objazd naukowy: Ukraina: Lwów – wyjazd integracyjny | Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Studentów UW

2015

Objazd naukowy: Rosja: Międzynarodowy Festiwal „Słowiańskie spotkania”

2014

Objazd naukowy: Polska: Pogranicze polsko-białoruskie – studium terenowe

2013

Ukraina: Żytomierz – praktyki studenckie

2012

Ukraina: Lwów – wyjazd integracyjny

2011

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

2010

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

Litwa: Wilno – wyjazd integracyjny

2009

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

Litwa: Wilno – wyjazd integracyjny | Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Studentów UW

Ukraina: Czerniowce – objazd naukowy

2008

Ukraina: Podole – objazd naukowy

2007

Ukraina: Lwów – objazd naukowy

2005

Polska: Pogranicze polsko-białoruskie – objazd naukowy

Białoruś: Grodno

2004

Ukraina: Lwów

Białoruś: Grodno