prof. dr hab. Aleksander Wirpsza

 

publikuje jako Leszek Szaruga

profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: szaruga@warszawa.home.pl
dyżury i plan zajęć

URLOP NAUKOWY na semestr letni 2021/2022

 

https://orcid.org/0000-0001-6102-643X

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


ROZPRAWY I ESEJE

1. Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów, Koerner

Verlag, Berlin 1988, II wyd. popr., Wyd. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1994, s. 382

2. „Zapis”. Zarys monograficzny. Bibliografia zawartości, Wyd. Naukowe Uniwerytetu

Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 68

3. Co czytamy? Prasa kulturalna w latach 1945-1995, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 102

4. Historia – państwo – literatura. Powieść współczesna jako przestrzeń pytań o sens historii,

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 278

5. Własnymi słowami. Szkice literackie [o polskiej literaturze powojennej], Biblioteka

„Głosu”, Warszawa 1979, s.68

6. Szkoła polska. Szkice literackie [o polskiej literaturze powojennej], Wyd. Przedświt,

Warszawa 1984, s. 70

7. W Polsce czyli Nigdzie. Szkice literackie [Zbiór artykułów historyczno- i

krytycznoliterackich], Wyd. Pogląd, Berlin 1987, s. 284

8. Wobec cenzury. Kostium kościelny w polskiej prozie. Wobec totalitaryzmu, Ottonianum,

Szczecin 1994, s. 96

9. Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po 1989 roku, Wyd. Fundacji Pogranicze,

Sejny 1997, s. 224

10. Milczenie i krzyk. Pięć esejów z powodu Młodej Polski, Wyd. UMCS, Lublin 1997, s. 108

11. Powrót poetów. Szkice literackie [poświęcone poezji polskiej po roku 1989], Wyd.

Miniatura, Kraków 1997, s. 192

12. Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989, Wyd. UMSC, Lublin

2001, s. 204

13. Świat – język – Księga [Obraz poezji polskiej po roku 1945]. Wyd. Naukowe UMCS,

Lublin 2001, s. 120

14. Współczesna powieść polityczna [Powieść polityczna od „Faraona” Prusa po „Rozmowy

       polskie latem roku 1983″ Rymkiewicza]. Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 260

15. Lustro poezji [Poezja polska wobec Zagłady]. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 210

16. Ludzki język Muz. Czytanie Różewicza, Wyd. Atut, Wrocław 2008, s. 98

17. Węzły polsko-niemieckie [Zbiór szkiców poświęconych stosunkom polsko-niemieckim],

Wyd. Naukowe WSP, Częstochowa 2000, s. 188

18. Przestrzeń spotkania. Eseje o „Kulturze” paryskiej. [Zbiór esejów poświęconych

       „Kulturze” paryskiej], Wyd. Naukowe UMCS, Lublin 2001, s. 142

19. Węzeł kresowy [Zbiór szkiców poświęconych literaturze kresowej]. Wyd. WSP,

Częstochowa 2001, s. 184

20. Przestrzenie słowa [Zbiór szkiców poświęconych polskiej literaturze współczesnej]. Wyd.

Baran i Suszczyński, Kraków 2003, s. 120

21. Węzły polsko-niemieckie (2) [Zbiór szkiców poświęconych stosunkom polsko

       niemieckim], Wyd. Naukowe WSP, Częstochowa 2003, s. 176

22. Wyzwanie (o poezji z przypisami i bez) [Szkice o polskiej poezji współczesnej]. Wyd. A.

Marszałek, Toruń 2004, s. 344

23. Powinności literatury i inne szkice krytyczne, Wyd. Universitas, Kraków 2008, s. 284

24. „Kultura” – księga otwarta. Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 260

25. Gra o tożsamość [Szkice literackie], Wyd. A Marszałek, Toruń 2013, s. 222

26. Palimpsest Międzymorza [Eseje o kulturze obszaru Międzymorza], Wyd. Libron, Kraków

2013, s. 260

27. Wyjście z utopii, Wyd. Volumen, Warszawa 2016

28. Przetwarzanie Międzymorza. Zarys problematyki, Instytut Książki, Warszawa 2016

POEZJA

1. Wiersze, Oficyna Literatów i Krytyków, Poznań 1980

2. Nie ma poezji, Krakowska Oficyna Studentów, Kraków 198

3. Czas morowy, Wydma, Warszawa 1982

4. Przez zaciśnięte zęby, Przedświt, Warszawa 1983

5. …i inne wiersze, Wyd. Głosy, Poznań 1984

6. Mgły, Federacja Modzieży Walczącej, Gdańsk 1987

7. Nie mówcie Europa – Sagt nicht Europa, Wyd. Pogląd, Berlin Zach. 1988

8. Pow wszystkim, Oficyna Literacka, Kraków 1992

9. Klucz od przepaści, Oficyna Literacka, Kraków 1994

10. Skupienie, Wyd. Miniatura, Kraków 1997

11. Eiszeit, Steinzeit, ROSPO Verlag, Hamburg 1997

12. Każdy jest kimś, Wyd. Miniatura, Kraków 2000

13. Przed burzą, Wyd. Miniatura, Kraków 2001

14. Panu Tadeuszowi, Wyd. 13 Muz, Szczecin 2001

15. Wiersze skrócone, Wyd, Miniatura, Kraków 2004

16. Mówienia, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004

17. Wymysły, Wyd, Miniatura, Kraków 2005

18. Życiowy wybór, Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2006

19. Garść wierszy użytkowych, Wyd. Miniatura, Kraków 2007

20. Blag (języczenie), Wyd. Miniatura, Kraków 2008

21. Kanibale lubią ludzi, Wyd. Forma, Szczecin 2012

22. After All, Frank I. Vigoda, USA 2013

23. Pomysł zapisu informacji (nielogiczny), Wyd. Miniatura, Kraków 2013

24. Logo Reya, Wyd. Minatura, Krakow 2015

25. Fluktuacja kwantowa, Biblioteka Toposu, Sopot 2015

26. Trochę inne historie, Convivo, Warszawa 2016

27. Wybór z Księgi, Wyd. Miniatura, Kraków 2016

28. Zaczyna się, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 2018

29. W tym samym czasie, Zaułek Pomyłka, Szczecin 2018

30. Istnienie, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2020

31. Łowca, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 2021

32. Mucha, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 2021

33. Na języki, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Tanowo 2022

34. Jeszcze trochę inne historie, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 2022

35. List, Wydawnictwo Convivo, Warszawa 2023

PROZA

1. Pudło, Wyd. im. Uniwersytetu Pomorza Zachodniego, Szczecin 1981

2. Zdjęcie [powieść], Wyd. Forma, Szczecin 2008

3. Podróż mego życia, Wyd. Forma, Szczecin 2010

4. Das Foto, G. Schäfer Verlag, Herne 2011

5. …zmowa kontrolowana [powieść], Wyd. Papierowy Motyl, Warszawa 2014

6. Dane elementarne [powieść], Wyd. Forma, Szczecin 2014

7. Tym czasem, http://www.literatura.net.pl

8. Wodna pieczęć, http://www.literatura.net.pl

OPRACOWANIA

1. Mityng poetycki [antologia poezji „pokolenia 68″. Biblioteka Agory, Wrocław 1978

2. Poezja stanu wojennego, Puls Publications, Londyn 1982

3. Slovo a zed, Wydawnictwo Petlice, Praga 1987 (tłum. j. czeski]

4. Erwin Kruk [omówienie twórczości, wybór wierszy], Zespół Literacki „Polska 2000″,

Kraków 2000 [j. Niemiecki]

5. Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy [red. razem z A. Mencwel, A. St. Kowalczyk, Z. Grębecka], Warszawa 2009

6. Kazimierz Brakoniecki [omówienie twórczości, wybór wierszy], Zespół Literacki „Polska

2000″, Kraków 2000 [j. niemiecki]

7. Stanisław Piętak: Wiersze wybrane [wstęp i wybór], Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN,

Lublin 2013

TŁUMACZENIA

1. Rose Ausländer: 25 wierszy, Wyd. Albatros, Szczecin 1995

2. Rolf Haufs: Biały Rzym, Wyd. Miniatura, Kraków 2002

3. Else Lasker-Schüler: Wiersze, Wyd. Miniatura, Kraków 2003

4. Frank Norten: Jesteśmy wygnańcami, Wyd. Miniatura, Kraków 2004

5. Richard Pietrass: Moje Waterloo – Mein Waterloo, Wyd. Miniatura, Kraków 2009

6. Herta Müller: Kolaże, Port Literacki, Wrocław 2013

7. Heike Willingham: Supermoon, Edition Maldoror, Berlin 2015