dr Katarzyna Karwowska

 

 

wykładowca

e-mail:  k.j.karwowska@uw.edu.pl
pok. 320

                                                

WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej spec. nauczycielska i tłumaczeniowa, 1999
Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Management und Wirtschaft Intensivkurs, Hochschule Bremen Internationale Ferienkurse, 08.08.-31.08.2011

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca języka niemieckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (od 2006 r.)

Lektor języka niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego i w Wyższej Szkole Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie (2000-2008)

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • związki literackie we współczesnej prozie Polski i Niemiec
  • polsko-niemieckie związki kulturowe
  • literatura (e)migracyjna
  • metodyka nauczania języków obcych: nauczanie języków specjalistycznych

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  1.  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatura polska w świecie. Oblicza światowości, Katowice, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Pracownia badań nad Językiem i Literaturą Polską na Świecie, Uniwersytet Śląski, Katowice, 5-7.V.2011.
  2. Interdyscyplinarna Konferencja: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 15-16.IX.2011.
  3. VI Międzynarodowa Konferencja Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia. Jubileusz z okazji X-lecia założenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo- Wschodniej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 17-18.XI.2011.
  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich: Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, Poznań, 20.-22.V. 2016.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ