Spis doktorantów

 

 

 

MGR MONIKA JAKUBOWSKA
II rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 

 

MGR OLIWIA KASPRZYK
II rok
Opiekun naukowy: dr hab. Andriej Moskwin

 

 

MGR VIKTAR KORBUT
II rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 

MGR LUDMILA LAMBEINOVÁ
IV rok
Promotor: dr hab. Joanna Getka

 

 

 MGR KLAUDIA SOBOŃ
I rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski