Spis doktorantów

 

MGR MONIKA JAKUBOWSKA
IV rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 

 

MGR OLIWIA KASPRZYK
IV rok
Opiekun naukowy: dr hab. Andriej Moskwin

 

 

MGR VIKTAR KORBUT
IV rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski