Spis doktorantów

 

 

 

MGR MONIKA JAKUBOWSKA
III rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 

 

MGR OLIWIA KASPRZYK
III rok
Opiekun naukowy: dr hab. Andriej Moskwin

 

 

MGR VIKTAR KORBUT
III rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 

MGR LUDMILA LAMBEINOVÁ
V rok
Promotor: dr hab. Joanna Getka