Spis doktorantów

 

MGR VIKTAR KORBUT
V rok
Opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.