Kontakt

Kontakt

ADRES

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa, Polska

 

DZIEKANAT DS. STUDENCKICH
Sekcja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, pok. 434 (IV piętro)
tel.: +48 22 55 34 226
e-mail: student.ksi@uw.edu.pl

mgr Sylwia Stedler-Banasiak
samodzielny referent
sa.stedler-ban@uw.edu.pl

 

W roku akademickim 2018/2019 sekcja KSI obsługuje studentów w następujące dni:
poniedziałek – 10:00-14:00
wtorek – 10:00-14:00
środa- 10:00-14:00
czwartek – 10:00-14:00
piątek  – DZIEŃ BEZ INTERESANTA

 

Odbiór dyplomów ukończenia studiów pokój  319 (w godz. 9:00-15:00)
ksi@uw.edu.pl tel.: +48 22 55 34 229

Komisja Stypendialna pokój 319
ksi@uw.edu.pl tel.: +48 22 55 34 229

 

DZIEKANAT DS. PRACOWNICZYCH
Sekcja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, pok. 319 (III piętro)
tel.: +48 22 55 34 229
e-mail: ksi@uw.edu.pl

 

 

mgr Aneta Rębała
specjalista
a.rebala@uw.edu.pl