Kontakt

Kontakt

ADRES

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa, Polska

DZIEKANAT DS. STUDENCKICH DZIEKANAT DS. PRACOWNICZYCH
Sekcja KSI, pok. 434 (IV piętro)
tel.: +48 22 55 34 266
e-mail: student.ksi@uw.edu.pl
Sekcja KSI, pok. 319 (III piętro)
tel.: +48 22 55 34 229
e-mail: ksi@uw.edu.pl

mgr Sylwia Stedler-Banasiak
samodzielny referent
sa.stedler-ban@uw.edu.pl

mgr Aneta Rębała
specjalista
a.rebala@uw.edu.pl 

W roku akademickim 2021/2022 sekcja KSI obsługuje
studentów i studentki w następujące dni:

poniedziałek –  10:00-14:00
wtorek – 10:00-14:00
środa –  10:00-14:00
czwartek – 10:00-14:00
piątek  – dzień pracy wewnętrznej
W roku akademickim 2021/2022 sekcja KSI obsługuje
pracowników w następujące dni:
poniedziałek – 09:00-15:00
wtorek – 09:00-15:00
środa – 09:00-15:00
czwartek – 09:00-15:00
piątek  – 09:00-15:00 

25.10-26.10.2021 dziekanat KSI nieczynny

Odbiór dyplomów ukończenia studiów dla osób broniących pracę  po 19.12.2018 pok.434 Odbiór dyplomów ukończenia studiów dla osób broniących pracę przed 19.12.2018 pok. 319
(w godz. 9:00-15:00), ksi@uw.edu.pl tel.: +48 22 55 34 229