Kontakt

Kontakt

ADRES

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa, Polska

DZIEKANAT DS. STUDENCKICH DZIEKANAT DS. PRACOWNICZYCH
Sekcja KSI, pok. 434 (IV piętro)
tel.: +48 22 55 34 266
e-mail: student.ksi@uw.edu.pl
Sekcja KSI, pok. 319 (III piętro)
tel.: +48 22 55 34 229
e-mail: ksi@uw.edu.pl

mgr Sylwia Stedler-Banasiak
samodzielny referent
sa.stedler-ban@uw.edu.pl

mgr Aneta Rębała
specjalista
koordynator ds. stypendialnych Wydziału Lingwistyki
Stosowanej

a.rebala@uw.edu.pl 

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

W roku akademickim 2020/2021 sekcja KSI obsługuje
studentów i studentki w następujące dni:

poniedziałek – praca zdalna
wtorek – 10:00-14:00 dyżur stacjonarny
środa – praca zdalna
czwartek – 10:00-14:00 dyżur stacjonarny
piątek  – praca zdalna

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

W DNIU 06.04.2021 DZIEKANAT NIECZYNNY

W roku akademickim 2020/2021 sekcja KSI obsługuje
pracowników w następujące dni:
poniedziałek – praca zdalna
wtorek – 9:00-15:00 dyżur stacjonarny
środa – praca zdalna
czwartek – 9:00-15:00  dyżur stacjonarny
piątek  – praca zdalna

Odbiór dyplomów ukończenia studiów dla osób broniących pracę  po 19.12.2018 pok.434 Odbiór dyplomów ukończenia studiów dla osób broniących pracę przed 19.12.2018 pok. 319
(w godz. 9:00-15:00), ksi@uw.edu.pl tel.: +48 22 55 34 229