dr Beata Kuboková

 

publikuje jako Beata Kubok

starszy asystent (grupa dydaktyczna)

e-mail: b.kubokova@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0003-3608-8860

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska, 1995
Magister filologii słowiańskiej, dyplom z wyróżnieniem, 1996
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dyplom z wyróżnieniem, 2010
Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kontakty językowe, wielokulturowość na pograniczu czesko-polskim;
  • związki religii i języka, denominacje protestanckie w Republice Czeskiej;
  • czeskie kody kulturowe;

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  1. 9.- 11. V 2019, Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku, konferencja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa, wystąpienie: Mileny Jesenskiej powrót z zaświatów w odsłonach kilku;
  2. – 13. IX 2018, Konferencja EUROJOS XIV w Nałęczowie, wystąpienie: Jazykovo-kulturní obraz ‘vlasti’ a její individuální modifikace jako fenomén české národní identity;
  3. -21. X 2017, II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy, Warszawa, wystąpienie: Próba antropologicznej interpretacji duszy w pismach Marcina Lutra.