dr Marcin Niemojewski

 

 

Kierownik studiów
adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: m.niemojewski@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0002-7032-6749

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2000
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH