dr Marcin Niemojewski

 

p.o. Zastępcy kierownika ds. studenckich

 

e-mail: m.niemojewski@uw.edu.pl
pok. 316, dyżury i plan zajęć

 

ORCiD 0000-0002-7032-6749

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH