Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy

Dziesiąta muza, od momentu swoich narodzin stanowi nie tylko niewyczerpane źródło inspiracji, rozrywki, ale również narzędzie propagandowe. Wielowarstwowość dzieł filmowych daje szanse na szerokie możliwości interpretacyjne. Głos dla współczesnych odczytań kinematografii białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej od początków ich historii pragniemy oddać młodym badaczom kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie konferencji skupimy się na szerokim spektrum problemów, związanych z analizą tekstów kultury:

– proces twórczy a jego uwarunkowania społeczno-kulturowe

-gatunki i ich recepcja

-postacie twórców kina i aktorów

-film jako tekst kultury

-problematyka uniwersalna w kinematografii

 

 

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr hab. Joanna Getka – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

Dr Monika Grącka

Dr Rostysław Kramar

Dr Marcin Niemojewski

 

PROGRAM KONFERENCJI