2017 – Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR

WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.

Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

 • w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
 • jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
 • jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
 • gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
 • jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
 • jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

    Problematyka konferencji:

 1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
 2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
 3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
 4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
 5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
 6. Teatr jako ideologiczne pole walki
 7. Cenzura we współczesnym teatrze
 8. Teatr jako narzędzie propagandy
 9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.

Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

dr hab. Andriej Moskwin

dr Anna Korzeniowska-Bihun

mgr Oliwia Kasprzyk