2012 Konferencja – VII MKS: Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury

PROGRAM

VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury

29-30 listopada 2012 roku

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 32
Pałac Tyszkiewiczów – Potockich

29.XI.2011 (czwartek)

Część I

9.00-9.20 Otwarcie konferencji. Przemówienia gości honorowych

9.20-10.20 Wystąpienia inauguracyjne.

Prof. UW dr hab. Jan Koźbiał, Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Ruś a sprawa Polska-Ukraina
dr Irena Perszko, prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu

10.20-10.40 Przerwa na kawę

Panel I. Przesiedlenia – wysiedlenia – emigracja

10.40-11.00 , Uniwersytet Warszawski Pogranicze polsko-ukraińskie – próba retrospekcji

11.00-11.20 Dr Zbigniew Palski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Represje komunistyczne czy konieczność państwowa? Operacja „Wisła” w 1947 roku

11.20-11.40 Dr Madina Alekseeva, Uniwersytet Moskiewski (Rosja), Łemkowie-przesiedleńcy na Ukrainie: zagadnienia etniczne i językowe

11.40-12.00 Mgr Alicja Maliszewska, Uniwersytet Warszawski, Obraz współczesnej Ukrainy w oczach wnuków przesiedlonych Ukraińców

12.00-12.20, Dr hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski, Stosunki ukraińsko-białoruskie na emigracji po zakończeniu II wojny światowej

12.20-12.40 Dyskusja

13.00-14.00 Obiad

Panel II. Religia

14.00-14.20 Dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber, Uniwersytet Warszawski, Kościół greckokatolicki w Galicji wobec ruchu radykalnego końca XIX i początku XX wieku

14.20-14.40 Dr Andrij Smyrnow, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”  (Ukraina), Początek arcypasterskiej działalności władyki Hilariona Ohijenki w 1940 roku

14.40-15.00 Dr Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski, Rola drukarni w Poczajowie w rozwoju języka i kultury ukraińskiej (XVIII w.)

15.00-15.20, Mgr Marzena Grzybowska, Uniwersytet Warszawski, Udział duchowieństwa ukraińskiego w reaktywacji i działalności Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej na emigracji

15.20-15.40 Dyskusja

15.40-16.00 Przerwa na kawę

Panel III. Współczesne dylematy

16.00-16.20 Dr Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski, Ukraina między Wschodem a Zachodem – szanse i
wyzwania Partnerstwa Wschodniego

16.20-16.40 Dr Konrad Świder, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polskie elity polityczne wobec Ukrainy po 1991 r. Wyobrażenia a realia

16.40-17.00 Dr Taras Łylo, Lwowski Uniwersytet Narodowy i. Iwana Franka (Ukraina), Współczesne recepcje idei narodowej w mediach Ukrainy

17.00-17.20 Dr Andrej Luby, Wydział Historyczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś), Ukrainistyka na uczelniach Republiki Białoruś

17.20-17.40 Dyskusja

30.XI.2012 (piątek)

Część II

Panel IV. Kultura – język – literatura

10.00-10.20 Dr Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski, Outsider lat 20. XX wieku: na przykładzie
dramaturgii Mykoły Kulisza („Reformator” [„Narodnij Malachij, 1927], „Nina Mazajło” [1928]) i Janki Kupały („Tutejsi”, 1924)

10.20-10.40 Mgr Marta Brzezińska, Uniwersytet Warszawski, „>Wernyhora< i >ukraiński step< jako polsko-ukraińskie lieux de mémoire”

10.40-11.00 Mgr Hanna Łazowska, Republikański Instytut Szkolnictwa Wyższego  (Białoruś), Komponent narodowy w podręcznikach białoruskich i ukraińskich dla obcokrajowców. Próba dokonania analizy porównawczej

11.00-11.20  Prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Rosja literacka a Ukraina

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa na kawę

Panel V. Świadomość narodowa a polityka

12.00-12.20 Dr hab. Irena Mytnik, Uniwersytet Warszawski, Antroponimia szlachty ukraińskiej na ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI w.

12.20-12.40 Dr Alena Lubaja, Republikański Instytut Szkolnictwa Wyższego (Białoruś), Kijów i jego mieszkańcy w obronie granic Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV – pierwszej połowie XVI w.

12.40-13.00 Dr Volodymyr Okaryńskyj, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina), Kształtowanie ukrainofilskich alternatywnych nurtów społecznokulturowych (subkultur) przed 1860

13.00-13.20 Dr Grzegorz Wnętrzak, Uniwersytet Warszawski, Wybory do parlamentu wiedeńskiego i sejmu galicyjskiego na Łemkowszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku

13.20-13.40 Dr Rostyslav Kramar, Uniwersytet Warszawski, Dlaczego Salomea Kruszelnicka – primadonna Teatru Wielkiego – pożegnała się z Warszawą?

13.40-14.00  Dyskusja

14.00-14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.30-15.30  Obiad