2016 Konferencja Jubileuszowa KSI: Europa Środkowo-Wschodnia: dziedzictwo i tożsamość

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

   Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

Konferencję jubileuszową Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

Europa Środkowo-Wschodnia: dziedzictwo i tożsamość

(Warszawa, 21 października 2016)

Przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej traktujemy jako znakomitą okazję do spotkania badaczy historii, kultury, literatury i języków Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy temu spotkaniu nadać ramy międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia: dziedzictwo i tożsamość, która odbędzie się 21 października 2016 roku w Warszawie.

Celem konferencji będzie próba przedstawienia i omówienia miejsca naszego regionu we współczesnym świecie w kontekście jego przeszłości. Podejmując tak wielowymiarowy temat chcielibyśmy szczególnie skupić się na ukazaniu formowania się tożsamości jednostki i zbiorowości –  narodów, społeczeństw, państw regionu – w kontekście procesów historycznych i kulturowych.

Pragnęlibyśmy także, by uczestnicy konferencji spróbowali odsłonić mniej znane karty dotyczące dziedzictwa i tożsamości regionu, jego przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że konferencja przybliży złożoność i wagę problemów, z którymi musiały i wciąż muszą mierzyć się kraje i narody Europy Środkowo-Wschodniej. Szeroko rozumiana relacja między przeszłością a teraźniejszością jest swego rodzaju motywem przewodnim naszej konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i jednocześnie świętowania jubileuszu 15-lecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wszystkich naukowców zainteresowanych problematyką Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności: historyków, kulturoznawców, językoznawców i literaturoznawców.

Zagadnienia i problemy badawcze, które mogą stać się przedmiotem namysłu podczas wystąpień konferencyjnych, to m.in:

W zakresie historii i nauk społecznych:

–  Europa Środkowo-Wschodnia: współczesna perspektywa badań nad regionem

–  tradycje historiograficzne Europy Środkowo-Wschodniej

–  problemy narodowościowe i tożsamościowe w krajach regionu (m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy i Austria, Czechy i Słowacja), : wczoraj i dziś;

–  kształtowanie się współczesnej tożsamości politycznej i narodowej w regionie a doświadczenia wojen i konfliktów, zmian granic i ustrojów politycznych w XX wieku;

–  rola religii w przeszłości i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej.

W zakresie kultury, literatury i języka;

–  stan, status i historia języków krajów regionu w relacji między przeszłością a wpółczesnością;

–  dziedzictwo języków, literatur i kultur mniejszościowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej  – przeszłość i współczesność;

–  kultura ludowa (folklor i postfolklor) a tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej – kontekst współczesny i historyczny;

–  media tradycyjne i nowoczesne (w tym Internet) w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej – ich rola w kształtowaniu tożsamości;

–  kultura wizualna i popkultura w roli nośników dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej;

–  życie literackie regionu i literatura jako czynnik odzwierciedlający i kreujący tożsamość narodów i kultur regionu Europy Środkowo-Wschodniej między przeszłością a współczesnością;

Podczas konferencji chcielibyśmy przedstawić Państwu badania prowadzone w Katedrze, do czego pretekstem będzie prezentacja jubileuszowego zbioru artykułów pracowników Katedry.

Organizatorzy:

Dr hab. Joanna Getka,

Dr hab. Jerzy Grzybowski,

Dr Marta Brzezińska-Pająk

PROGRAM KONFERENCJI 21.10.2016