2018 Kultura i Rewolta

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Ústav východoevropských studií. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze

Katedra stredouerópských štúdií. Filozofická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove

Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

 

zapraszają do udziału w międzynarodowej polsko-czesko-słowacko-ukraińskiej konferencji naukowej

KULTURA I REWOLTA

KULTURA A REVOLTA

KULTÚRA A REVOLTA

КУЛЬТУРА   І   Б У Н Т

 

21-22 marca 2018 r.

Program-konferencji-Kultura-i-Rewolta

 

Dla słuchaczy konferencji wstęp wolny.

 

PL: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
CZ: POZVÁNÍ NA KONFERENCI
SK: POZVÁNKA NA KONFERENCIU
UA: ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ
EN: CALL FOR PAPERS

Facebook event

          W 2018 roku przypada 50. rocznica polskiego Marca 1968 oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wydarzenia te, poza swoim wymiarem politycznym i społecznym, odcisnęły znaczące piętno na kształcie i kierunku rozwoju kultury w krajach ówczesnego Bloku Wschodniego. Podczas Konferencji chcemy szczególnie pochylić się nad relacjami, jakie zachodzą między sferą kultury i polityki podczas kryzysów politycznych, buntów społecznych, rewolucji, strajków, zamachów stanu i innych gwałtownych wyrazów społecznego niezadowolenia. Interesują nas wszelkie przejawy działań w kulturze i ich twórcze realizacje w takich obszarach jak: literatura, teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka, sztuka ulicy, happening i inne. Punktem odniesienia (i swego rodzaju ograniczeniem geograficznym) dla rozważań będzie historia i współczesność krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcielibyśmy dotrzeć także do źródeł rewolucji, jej wzoru (wzorów) i transformacji, odkrywanych w ramach ważnych wydarzeń przełomowych w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej. Rok 1968 traktujemy jako swego rodzaju cezurę i symboliczne otwarcie dla innych wydarzeń w regionie, np. powstania Solidarności (1980) i stanu wojennego (1981) w Polsce, aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji (1989), rewolucji na granicie w Ukraińskiej SRR (1990), puczu moskiewskiego (1991) w Rosyjskiej FSRR, dżinsowej rewolucji (2006) na Białorusi, pomarańczowej rewolucji (2004) i rewolucji godności (2013/2014) na Ukrainie oraz wielu innych.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do udziału w niej badaczy reprezentujących różne obszary nauki.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

  • Kultura jako inicjatorka wydarzeń politycznych
  • Kultura jako odpowiedź na wydarzenia polityczne
  • Kultura jako narzędzie polityczne
  • Język polityki w kulturze
  • Cenzura w kulturze
  • Kultura drugiego obiegu
  • Kultura oficjalna i próby jej kontestacji
  • Kontrkultura i kontestacja jako praktyka i teoria rewolty
  • Kategoria wolności
  • Dialog między kulturą a polityką

JĘZYKI KONFERENCJI

polski, czeski, słowacki, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski

ZGŁOSZENIA

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie www.1968.ksi.uw.edu.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (lub 100 EUR) obejmuje: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje. Pozostałe koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi) ponoszą uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste.

Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

31.01.2018 r.    15.02.2018 r.

KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, Uniwersytet Warszawski
prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Prešovská univerzita v Prešove
prof. DrSc. Anatolii Konverskyi, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka
prof. DrSc. Olena Pavlova, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka
dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Th.B. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski
doc. CSc. Ihor Petrenko, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. Univerzita Karolova v Praze

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
doc. DrSc. Serhii Rudenko, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
dr Grzegorz Gąsior, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski
Mgr. Marek Mitka, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
dr Justyna Szlachta-Misztal, Uniwersytet Warszawski
mgr Kamil Dwornik, Uniwersytet Warszawski