2015 Konferencja – W stronę kulturowej antropologii teatru i filmu. Artyści sceny i ekranu lat 30. XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej – syntezy, kontynuacje, rewizje, interpretacje

W dn. 22 maja 2015 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja pt. W stronę kulturowej antropologii teatru i filmu. Artyści sceny i ekranu lat 30. XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej – syntezy, kontynuacje, rewizje, interpretacje. W spotkaniu uczestniczyło 15 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski.

Tematyka konferencji obejmowała antropologię teatru i filmu w ujęciu systemowym, konwencjonalnym i psychokulturowym. 

Program konferencji

Fotografie: http://cloud-wr-eu1.acronis.com/links/8715CC49E765418A4053FE34D161E461

                                                         

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za obecność, ciekawe prezentacje oraz inspirujące dyskusje.