2017 Konferencja Od druku do Internetu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

   Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

OD DRUKU DO INTERNETU:

LITERATURA, KULTURA, MEDIA

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Z OKAZJI 500-LECIA DRUKU PIERWSZEJ KSIĄŻKI FRANCISZKA SKARYNY

Warszawa, 25-26 maja 2017

W 2017 roku mija 500 lat od wydania przez doktora Franciszka Skarynę w Pradze pierwszego egzemplarza Psałterza w białoruskiej redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie w historii kultury krajów wschodniosłowiańskich,  było ważnym etapem w rozwoju drukarstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w rozwoju piśmiennictwa ruskiego. W jubileuszowym roku 500-lecia historycznego dzieła Franciszka Skaryny chcemy pochylić się nad procesami, które zachodziły i zachodzą w literaturze, kulturze oraz mediach krajów regionu z perspektywy antropologicznej, zastanowić się nad szeroko rozumianą problematyką spuścizny kulturowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedyskutować wyzwania, które przed społeczeństwami naszej części kontynentu europejskiego stawia burzliwy rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

  • Rola piśmiennictwa i druku w budowaniu tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej
  • Emancypacyjna funkcja dyskursu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej – historia i współczesność
  • Twórcy kultury i ich działania dla rozwoju kultur i piśmiennictwa krajów regionu
  • Artystyczne formy ekspresji tożsamości (ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych)
  • Przemiany języka literackiego w krajach regionu i ich konteksty kulturowe
  • Historia i współczesność mediów krajów regionu w perspektywie tożsamościowej
  • Specyfika nowych mediów w krajach Europy-Środkowo Wschodniej
  • Media krajów regionu w obliczu wojny informacyjnej – słowo jako broń i narzędzie codziennej polityki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Języki konferencji: języki wschodnio- i zachodniosłowiańskie oraz angielski;

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia: Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Ważne terminy

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2017 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji tematów referatów – 21 kwietnia 2017 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 10 maja 2017 r. (numer konta będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu).

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji w wysokości 400 zł (lub 100 €) obejmuje: publikację referatu  w monografii zbiorowej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad.

Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/

PROGRAM KONFERENCJI Karta uczestnika

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr Marta Brzezińska-Pająk

dr Rostysław Kramar

dr Marcin Niemojewski

mgr Kamil Dwornik