2009 Konferencja – IV MKS: Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym

[ngg_images source=”galleries” display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

IV Międzynarodowa konferencja pt.:

Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym

19-20 listopada 2009 roku

Część I

11.30-11.50 Otwarcie konferencji. Przemówienia gości honorowych

Sesja I

12.10-12.30 Prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz, Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki religijne w Wielkim Księstwie Litewskim w XIII – XIV w.

12.30-12.50 Dr Giedrė Mickūnaitė, Wileńska Akademia Sztuk Pięknych
Malowidła bizantyjskie w kościele parafialnym w Trokach i je miejsce w polityce chrześcijanizmu Litwy za czasów Wielkiego Księcia Witolda i jego zabiegów o zjednoczenie Kościoła katolickiego i prawosławnego na Litwie

12.50-13.10 Dr Igor Bortnik, Połocki Uniwersytet Państwowy
Rozmowa Litwina z Polakiem, czyli o tolerancji religijnej w myśli społeczno-religijnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII w.

13.10-13.30 Dr Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
Polskojęzyczne druki z kościoła Bazylianów w Wilnie w XIX wieku

13.30-13.50 Mgr Rasa Rimickaite, Uniwersytet Warszawski
Pogaństwo na Litwie średniowiecznej i współczesnej

Dyskusja: 13.50-14.10

Przerwa na kawę: 14.10-14.25

Sesja II

14.25-14.45 Prof. dr hab. Aleksander Smalanczuk, Europejski Uniwersytet Humanistyczny (Wilno)
Fenomen „Krajowości” na Litwie „historycznej” w epoce nacjonalizmów

14.25-14.45 Prof. dr hab. Krzysztof Buchowski, Uniwersytet w Białymstoku
Polacy w oczach Litwinów w XX w.

14.45-15.05 Dr Algimantas Kasparavicius, Instytut Historii Litewskiej Akademii Nauk (Wilno) 
Aspiracje geopolityczne państwa litewskiego w okresie międzywojennym (1918 – 1939)

15.05-15.25 Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Modernizacja i rozbudowa litewskiego wojska w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku

15.25-15.45 Dr Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
Portret agenta – konfidenta – z dziejów polsko-litewskiej rywalizacji wywiadowczej w okresie międzywojennym XX wieku

Dyskusja: 15.45-16.05

Przerwa na kawę: 16.05-16.20

Sesja III

Renata Cytacka, sekretarz Rady Samorządu Wileńskiego
Stan mniejszości polskiej w rejonie wileńskim w chwili obecnej

16.20-16.40 Prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Władze i społeczeństwo Litwy wobec polskich internowanych i uchodźców we wrześniu 1939 r

16.40-17.00 Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie
Stosunki polsko-litewskie w czasie II wojny światowej

17.00-17.20 Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Uniwersytet Opolski
Idea związku (federacji) Polski i Litwy w polityce rządu RP 1939-1945

17.20-17.40 Dr Zbigniew Palski, Wojskowe Biuro Badań Historycznych (Warszawa)
Zwalczanie litewskiego podziemia zbrojnego przez radzieckie organa bezpieczeństwa (1944—1953)

Dyskusja: 17.40-18.00

Obiadokolacja: 18.20

Część II

Sesja I

10.00-10.20 Dr Andrej Unuczak, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Mińsk)
Litwini na łamach prasy białoruskiej początku XX wieku

10.20-10.40 Dr Aleksander Paszkiewicz, Białoruski Instytut Archiwizacji Elektronicznej (Mińsk)
Państwo litewskie a białoruski ruch narodowy (1922—1925)

10.40-11.00 Dr Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
Spór litewsko-białoruski o Wilno i Wileńszczyznę na emigracji po zakończeniu II wojny światowej

11.00-11.20 Dr Andrzej Moskwin, Uniwersytet Warszawski
Obraz Wilna w poezji białoruskiej (początek XX wieku)

11.20-11.40 Dr Elena Jańczuk, Uniwersytet Warszawski 
Stan badań nad emigracją rosyjską w Polsce i na Litwie

Dyskusja: 11.40-12.00

Przerwa na kawę: 12.00-12.15

Sesja II

12.15-12.35 Dr Joanna Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
Polityka narodowościowa Imperium Rosyjskiego na Wileńszczyźnie w drugiej połowie XIX – początku XX wieku

12.35-12.55 Dr Wital Makarewicz, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)
Polityka przesiedleńcza Imperium Rosyjskiego wobec drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku

12.55-13.15 Dr Dargidas Maciulis, Instytut Historii Litewskiej Akademii Nauk (Wilno)
Dziedzictwo kulturowe dworow na tłe stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym

13.15-13.35 Dr Irena Mikłaszewicz, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego (Kowno)
Radziecka polityka narodowościowa na Litwie

Dyskusja: 13.35-13.55

13.55-14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji