2013 Konferencja – Polski Wschód: konteksty, analizy, interpretacje

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

POLSKI WSCHÓD:

KONTEKSTY, ANALIZY, INTERPRETACJE

Pałac Tyszkiewiczów Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

29 listopada 2013

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30 Otwarcie konferencji. Powitanie i przemówienia gości honorowych 

Wystąpienia inauguracyjne

9:45 – 10:15 Prof. dr hab. Jan Koźbiał, kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Katedry Studiów Interkulturowych Europy-Wschodniej
10:15 – 10:45 dr Jan Gabriel Mincewicz, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa

Panel I. Analizy

11:15 – 11:45 Wystąpienie Ireny Perszko, dyrektora Domu Polskiego w Żytomierzu
11:45 – 12:15 Wystąpienie Beaty Pietkiewicz, doradcy mera Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

12:10 – 12:30 dyskusja

12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

Panel II. Konteksty

13:30 – 13:50 dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW, Polonica historyczne w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku („Historia narodu polskiego” Adama Naruszewicza)
13:50 – 14:10 dr Andrzej Moskwin „Obrazki mińskie”. Mińsk połowy XIX w. we wspomnieniach Polaków
14:10 – 14:30 dr Joanna Kozłowska (KSI), Ignacy Domeyko i jego związki z Wileńszczyzną
14:30-14:50 dr Patrycja Spytek (KSI), Konsekwencje literackie zesłania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

14:50 – 15:00 dyskusja

15:00-15:30 Przerwa kawowa

Panel III. Interpretacje

15:30 – 15:50 dr hab Jerzy Grzybowski (KSI), Polacy w Okręgu Generalnym Białoruś (1941-1944)
15:50 – 16:10 dr Zbigniew Palski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Exodus ludności polskiej z Wołynia i Małopolski Wschodnie w wyniku terroru OUN-UPA w latach 1943-1945
16:10 – 16:30 dr M. Alekseewa, Świadomość narodowa i wybór językowy Polaków-przesiedleńców ze wsi Wierszyna na Syberii”

Panel IV. Perspektywy

16:30 – 17:50 Panel dyskusyjny na temat „ Perspektywy badań nad polskością na wschodzie / Perspektywy zachowania i rozwoju polskości na Wschodzie”

17:50 – 18:00 Podsumowanie konferencji

                

Referat wygłasza Prof. UW dr hab. Jan Koźbiał                                  
moderator:
dr Jan Gabriel Mincewicz, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego

     

      

Referat wygłasza Irena Perszko, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu
moderator: dr hab. Joanna Getka

Referat wygłasza dr Joanna Kozłowska
moderator: dr hab. Jerzy Grzybowski

  

Referat wygłasza dr Grzegorz Wnętrzak
moderator: dr hab. Jerzy Grzybowski