Ukraina: Północna Bukowina

Ukraina: Północna Bukowina

Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku studenci i studentki, uczący się języka ukraińskiego oraz specjalizujący się w kulturze Ukrainy, pod opieką mgra Kamila Dwornika odbyli objazd naukowy po Zachodniej Ukrainie na trasie Lwów – Czerniowce – Chocim – Kamieniec Podolski – Chmielnicki.

Lwów

W kulturalnej stolicy Ukrainy Zachodniej studentki i studenci zwiedzili Stare Miasto. Wiele uwagi poświęcono zabytkowym świątyniom wyznań obecnych we Lwowie. Grupa mogła wykorzystać w praktyce wiadomości zdobyte na przedmiocie Religijno-kulturowa historia regionu, Etniczno-polityczna współczesność regionu,  Historia krajów regionu: Ukraina.  Studenci i studentki mieli okazję zwiedzić również aulę główną Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, która w przeszłości pełniła funkcję sali obrad Sejmu Galicyjskiego.

Czerniowce

Północna Bukowina była głównym celem wyjazdu. W Czerniowcach grupa zwiedziła m.in. unikalny gmach główny Narodowego Uniwersytetu Czerniowieckiego im. Jurija Feďkowycza, w przeszłości rezydencja metropolitów Bukowiny i Dalmacji. Na ulicy Olhy Kobylanśkiej, reprezentacyjnej ulicy Czerniowców, gdzie mieści się Dom Polski oraz Dom Niemiecki, studenci przekonali o wieloetnicznej przeszłości miasta.

Chocim i Kamieniec Podolski

W Chocimiu grupa zwiedziła twierdzę zbudowaną w XIV wieku na brzegu rzeki Dniestr. W Kamieńcu Podolskim studenci i studentki poznali niezwykły układ urbanistyczny XVII-wiecznego miasta, który okala głęboki jar rzeki Smotrycz oraz twierdzę.

W czasie całego wyjazdu studentki i studenci aktywnie wykorzystywali język ukraiński przy załatwianiu najprostszych spraw jak kupno biletów, zamawianie posiłków, planowanie trasy wycieczki.