Polska: Szlakiem Bojkowszczyzny Zachodniej i Łemkowszyzny

31.05-04.06.2018

Objazd naukowy Szlakiem Bojkowszczyzny zachodniej i Łemkowszczyzny  organizowała KSI we współpracy z lokalnymi animatorami kultury, przede wszystkim z religioznawczynią i folklorystką p. Marianną Jarą z Sanoka. Opiekunem grupy był dr Rostysław Kramar.

Celem projektu było zapoznanie studentów z tradycyjną kulturą materialną i duchową pogranicza kulturowego na przykładzie dwóch etnograficznych regionów. W programie objazdu szczególny nacisk był położony na poznawanie historii i kultury tradycyjnej Bojków i Łemków. Studenci mieli okazję pogłębić wiedzę nabytą w ramach konwersatoriów z historii kultury ukraińskiej oraz Religijno-kulturowej historii Regionu.  Zajęcia w dużej mierze odbywały się w formie warsztatów. Warsztaty były prowadzone przez lokalnych animatorów kultury, odbyły się także spotkania z ikonopisarzami i twórcami ludowymi. Studenci zwiedzali lokalne muzea a także drewnianą architekturę bojkowską i łemkowską.