Polska: Drutów – Prace nad ochroną dziedzictwa pogranicza

13.09-15.09.2021
Nasi studenci zostali zaproszeni do włączenia się do akcji porządkowania prawosławnej nekropolii w Dutrowie, gm. Telatyn.
To jedno z wielu działań Cmentarze Pogranicza, realizowany ze stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Prace w Dutrowie były wyjątkowe, jak zauważają organizatorzy: „na cmentarzu, na którym wg dokumentacji WUOZ nie zachował się żaden nagrobek sprzed 1945, udało się odnaleźć, wydobyć i oczyścić 6 kamiennych i betonowych nagrobków. Wśród nich były pomniki z wapienia o cechach typowych dla wyrobów z józefowskiego i bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego. Niemal wszystkie nosiły ślady dewastacji, inskrypcje trzech z nich zostały rozbite tzw. tępym narzędziem”.