Objazd naukowy: Serbia: Belgrad – Kultura Europy Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu

Szkoła Letnia w języku rosyjskim „KULTURA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC TOTALITARYZMU” (02.11-14.11.2021)  miała charakter hybrydowy i odbyła się w wersji online, a później spędziliśmy 6 dni w Belgradzie.

Celem szkoły letniej było zapoznanie się studentów z różnorodną problematyką funkcjonowania kultury na obszarze byłego bloku wschodniego z perspektywy interdyscyplinarnej i polidyscyplinarnej.
Poszczególne elementy programu w założeniu miały prowadzić do zrozumienia złożonych zależności między sferą polityki i kultury w kontekście historycznym.

Podczas pierwszych dni Szkoły Letniej w ramach wykładów online różnego rodzaju problemy związane  z funkcjonowaniem kultury w warunkach autorytarnych i totalitarnych przedstawili naukowcy z Polski, Białorusi, Ukrainy i Serbii (Andrei Luby, Ludmila Popović, Biliana Sikimić, Jerzy Grzybowski, Irina Antanasijević, Alena Lubaya).

Szczególnie intensywny był wyjazd do Belgradu, który stanowił uzupełnienie zajęć teoretycznych i miał na celu zapoznanie się z problematyką Szkoły w praktyce.

Wykłady w ramach Szkoły prowadzili wybitni specjaliści, dr Jolanta Darczewska, polska politolożka, tłumaczka, znawczyni problematyki bezpieczeństwa obszaru posowieckiego, opowiedziała o współczesnych wojnach pamięci. Ze znanym polskim balkanistą Adamem Balcerem zgłębialiśmy wiedzę na temat historii Jugosławii i poznawaliśmy jak reżim totalitarny oddziaływał na etniczne i wyznaniowo różnorodne społeczeństwo jugosłowianskie.

Byliśmy również w Nowym Sadzie, stolicy Vojvodiny. Politolog, dziennikarz, analityk, dr Boris Varga opowiedział nam o antysystemowej działalności neoawangardy lat 70. XX w., której przejawem była między innymi wojna na symbole, murale, działalność wydawnicza. Dr Varga wprowadzał też studentów w sytuację narodowościową regionu i inne współczesne problemy Serbii. Pan Michail Ramač, legenda jugosłowiańskiego oporu na Twierdzy Petrovaradin rozwinął kwestie historyczne i społeczno-kulturowego współistnienia narodów b. Jugosławii.

Uzupełnieniem wykładów było spotkanie z działaczami kultury między innymi serbski pisarz: Vule Žurić  zilustrował działania władz na przykładach konkretnych życiorysów niepokornych przedstawicieli kultury.

 

Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW