Polska: Czeremcha – Tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych w języku ukraińskim

03.09-07.09.2021

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się i zbierali materiały związane z różnymi aspektami życia społeczności ukraińskiej w Polsce. Program został zrealizowany przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowe