Polsko-ukraińska szkoła letnia

 

„Polsko-ukraińska szkoła letnia. Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od renesansu do współczesności”

Lwów 28.06.-7.07.2019

 

W dniach 28.06.-7.07.2019 studenci Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej wzięli udział w „Polsko-ukraińskiej szkole letniej. Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od renesansu do współczesności”.

W trakcie 10 dni zajęć, które odbywały się w salach wykładowych, muzeach, galeriach, kościołach i w plenerze we Lwowie, Złoczowie, Żółkwi, Drohobyczu, Krzemieńcu, Poczajowie, studenci zgłębiali wiedzę z zakresu kultury i sztuki pogranicza polsko-ukraińskiego, historii Ukrainy i wzajemnych relacji polsko-ukraińskich.

Więcej informacji o programie szkoły letniej i tematyce zajęć, prowadzonych przez polskich i ukraińskich naukowców, animatorów kultury, artystów, muzealników można znaleźć na stronie Zintegrowanego Programu Rozwoju UW.

Więcej