Białoruś: Polsko-Białoruska Szkoła Letnia

Białoruś: Polsko-Białoruska Szkoła Letnia

24.06.-28.06.2018

Polsko-Białoruska Szkoła Letnia została zorganizowana wspólnie przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedrę Historii Białorusi, archeologii i Specjalnych Dyscyplin Historycznych Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały. http://fh.grsu.by/index.php/departments/department-of-general-history

Studenci, którzy interesują się historią i kulturą pogranicza polsko-białoruskiego uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na bazie Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały. Zajęcia odbywały się w formie wykładów i warsztatów. W ramach zajęć studenci korzystali z wiedzy zdobytej na zajęciach z historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pogranicza polsko-białoruskiego. Program ułożono w ten sposób, żeby studenci mogli uzupełnić wiedzę zdobytą w ramach przedmiotów Religijno-kulturowa historia Regionu, Etniczno-polityczna historia Regionu, historia krajów Regionu: Białoruś. Realizowano je w uniwersyteckich salach wykładowych, muzeach oraz na obiektach, które są pamiątkami historii i kultury. Merytoryczną i organizacyjną opiekę nad realizacją programu ze strony KSI sprawowali Prof. Dr hab. Vyacheslav Shved oraz dr Rostysław Kramar.

Relacja ze szkoły letniej w białoruskiej redakcji Polskiego Radia. Więcej

Objazd naukowy sfinansowano z Programu Indywidualizacji Kształcenia UW.