Program Erasmus+ studia częściowe | studenci wyjeżdżający

Program Erasmus+ studia częściowe | studenci wyjeżdżający

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI <-pobierz pełny tekst 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w KSI (wnioski są składane za pośrednictwem USOSweb)

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Preferowane są wyjazdy semestralne (5 miesięcy). W przypadku przedłużenia pobytu oraz stypendium konieczna jest zgoda Biura Współpracy z Zagranicą UW.

2. Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę (Learning Agreement). Powinien on być jak najbliższy programowi zajęć na KSI lub jednostki macierzystej, ponieważ okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

3. Po powrocie ze stypendium należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych (Transcript of Records) oraz zaświadczenie o rzeczywistym okresie przebywania na stypendium (Confirmation of Stay).

4. Student ostatniego roku studiów nie może obronić pracy dyplomowej przez zakończeniem okresu stypendialnego.

5. Studenci I roku I stopnia będą mogli ubiegać się o wyjazd na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 w turze jesiennej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – strona Biura Współpracy z Zagranicą UW


JEDNOSTKI PARTNERSKIE KSI

1) BUŁGARIA – Uniwersytet im. prof. dr. Asena Złatarowa w Burgas, Sekcja Nauki Języków Obcych, Katedra Języków Słowiańskich i Języka Niemieckiego
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Департамент по езиково обучение, Катедра „Славянски езици и немски език”
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub bułgarski B1
Przedmioty
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

2) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2, czeski B2
Przedmioty: IS (przedmioty katedry, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Katedra
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

3) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií
Limit miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2, czeski B1
Przedmioty: IS (przedmioty instytutu, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

4) FRANCJA  – Uniwersytet Sorboński (F PARIS468) Wydział Humanistyczny, Instytut Slawistyki
Sorbonne Université, Faculté des Lettres, UFR d’Etudes slaves
Limit miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: francuski B2, angielski B2
Przedmioty: lista przedmiotów poszczególnych programów
Kontakt: Erasmus Office
Dodatkowe informacje: instytut
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

5) IRLANDIA  – Kolegium św. Trójcy  – Uniwersytet Dubliński, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Językoznawstwa, Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Katedra Rusycystyki i Slawistyki
Trinity College Dublin – University of Dublin, Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Department of Russian & Slavonic Studies
Limit miejsc: 1
Rodzaj studiów: I stopnia
Wymagane języki: angielski B2
Przedmioty: lista przedmiotów katedry
Kontakt: Global Relations Office
Dodatkowe informacje: Top 10 Reasons To Study at Trinity
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

6) NIEMCY – Uniwersytet w Lipsku (D LEIPZIG01), Wydział Filologiczny, Instytut Slawistyki
Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1, niemiecki B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

7) NIEMCY – Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze (D GOTTING01), Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki
Georg-August-Universität Göttingen, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: niemiecki B1
Przedmioty: Lista ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Koszty życia: Numbeo

8) SŁOWACJA – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (SK NITRA01), Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Instytut Języków i Kultur Środkowoeuropejskich,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Liczba miejsc: 1 miejsce
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, ECTS & Course Catalogues, Instytut: Lista I, Instytut: Lista II, Uwaga! Przedmioty w języku rosyjskim są wykładane na Wydziale Filozoficznym.
Kontakt: International Relations and Mobility Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Wirtualny spacer
Koszty życia: Numbeo

9) SŁOWACJA – Uniwersytet Preszowski (SK PRESOV01), Wydział Filozoficzny, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich,
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
Liczba miejsc: 2 miejsca
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B1, słowacki B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, Katedra: Lista I, Katedra: Lista II
Kontakt: International Relations Office, Instytut, Katedra
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

10) WŁOCHY Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” (I ROMA01), Wydział Literatury i Filozofii, Katedra Studiów Europejskich, Amerykanistycznych i Interkulturowych,
Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali (SEAI)
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub włoski B1
Przedmioty: Lista wydziałowa,
Kontakt: International Relations Office, Wydział
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Factsheet,
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

11) Chorwacja – Uniwersytet w Zadarze, Wydział Etnologii i Antropologii
Sveučilište u Zadru, Odjel za Etnologiju i Antropologiju
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub chorwacki B2
Przedmioty
Kontakt: International Relations OfficeWydział
Koszty życia: Expartisan,  Numbeo 

Przed wyborem odpowiedniego wydziału na Uniwersytecie w Zadarze, proszę sprawdzić listę przedmiotów, na które zamierzacie Państwo uczęszczać i na tej podstawie dokonać wyboru wydziału.

 

12) Chorwacja – Uniwersytet w Zadarze, Wydział Rusycystyki
Sveučilište u Zadru, Odjel za Rusistiku
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub chorwacki B2
Przedmioty
Kontakt: International Relations Office,  Wydział
Koszty życia: Expartisan,  Numbeo

Przed wyborem odpowiedniego wydziału na Uniwersytecie w Zadarze, proszę sprawdzić listę przedmiotów, na które zamierzacie Państwo uczęszczać i na tej podstawie dokonać wyboru wydziału.

 

13) Niemcy – Uniwersytet Poczdamski, Wydział Slawistyki
Universität Potsdam, Institut für Slavistik
Liczba miejsc: 5
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: niemiecki B1
Przedmioty
Kontakt,  Wydział
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

 

14) Serbia – Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filologii
Univerzitet u Beogradu, Filoloski Fakultet
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1, serbski B1
Przedmioty
Kontakt
Koszty życia: Expartisan, Numbeo


 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 I TURA

1. Rekrutacja rusza 09.02.2023 o godz. 08:00. Termin składania wniosków w ramach rekrutacji na częściowe studia Erasmus w roku akademickim 2023/24: 10.03.2023 do godz. 14:00. Jednocześnie proszę o sygnalizowanie ewentualnych problemów w systemie USOS mogących pojawić się w związku ze składaniem wniosków na adres mailowy: erasmus.ksi@uw.edu.pl

2. Wnioski są składane za pośrednictwem USOSweb. Zakładka „Dla studentów” > „Wymiana studencka” > „Wnioski”  > „Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej” > „Złóż wniosek”.

Pobierz  Instrukcja obsługi modułu Wymiana studencka USOSweb dla studentów

3. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

1) Średnia ocen z dotychczasowego toku studiów > należy przesłać skan zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl  3,49 – 5 pkt.

2) Wybrać co najwyżej trzy kierunki wymiany (kolejność ma znaczenie!), zwracając uwagę na wymaganą znajomość języków obcych.

3) Zadeklarować znane języki obce. Języki wybieramy pod kątem kierunków wyjazdów. 0-15 pkt.
Skan dokumentu poświadczającego znajomość języka należy przesłać na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl. Dokumentem poświadczającym znajomość języka może być:
> Certyfikat językowy (Uniwersytetu Warszawskiego* lub instytucji zewnętrznej)
> w przypadku języków nauczanych w KSI zaświadczenie od wykładowcy danego języka LUB wybranie w spisie przedmiotów z ocenami Praktycznej nauki języka etnicznego regionu (PNJER) albo Nauki języka regionu (NJR) z ostatniego semestru
> w przypadku innych języków zaświadczenie ze Szkoły Języków Obcych UW

* osoby, które na studiach I stopnia zdały obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 mają prawo do odpłatnego wydania certyfikatu UW (Szkoła Języków Obcych UW)

4) Wybrać co najwyżej 5 przedmiotów: 0-5 pkt.
> których treści nauczania mają związek z wybranymi kierunkami wymiany
> których wysokie oceny są znaczącym osiągnięciem

5) Wybrać pracownika naukowego KSI lub jednostki macierzystej, który wystawi opinię (należy wpisać nazwisko i kliknąć „Dodaj”) 0-5 pkt.
> studenci I i II stopnia: posiadającego przynajmniej stopień doktora (x2) albo doktora habilitowanego (x1)
> studenci III stopnia: opiekuna naukowego lub promotora

6) Życiorys w języku polskim (w formie CV, limit 4000 znaków).

7) Życiorys w języku obcym (preferowany język angielski, w formie CV, limit 4000 znaków) 0-15 pkt. (łącznie za 6) i 7))

8) List motywacyjny w języku polskim (limit 4000 znaków).
> nie powtarzamy informacji z CV!
> wskazujemy, dlaczego chcemy wziąć udział w mobilności akademickiej
> uzasadniamy, dlaczego wybieramy dany kierunek wymiany (opisujemy wyłącznie kierunek pierwszego wyboru)
> podajemy proponowaną listę przedmiotów (co najwyżej 5), które chcemy zrealizować zagranicą

9) List motywacyjny w języku obcym (preferowany język angielski, limit 4000 znaków) 0-15 pkt. (łącznie za 8) i 9))

10) Staże zagraniczne oraz krajowe (limit 4000 znaków) 0-5 pkt.
> data, kraj, nazwa programu (np. MOST, NAWA, CEEPUS)
> rodzaj pobytu: studia częściowe, praktyki, wolontariaty, wizyty studyjne, objazdy naukowe, szkoły letnie

11) Inne doświadczenia 0-5 pkt.
> zaangażowanie organizatorskie w życie uniwersyteckie (np. samorząd studencki, Dzień Otwarty UW)
> zaangażowanie w studencki ruch naukowy (np. koło naukowe)

12) Wybór programu studiów, z którego ma nastąpić wyjazd.

13) Oświadczenia o wcześniejszym uczestnictwie w programie Erasmus.

 

Skład komisji kwalifikacyjnej: dr hab. Grzegorz Gąsior (przewodniczący i koordynator Erasmus+), dr Rostysław Kramar, Jan Wieczorek

 

Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi w dniu 21.03.2023 r.

 

 

 

Zamieszczono, 08.02.2023