Dziedzictwo Aktu 25 Marca a białoruska tożsamość narodowa

W dniach 22 – 26 marca pracownicy i studenci Katedry wzięli udział w Dniach Kultury Białoruskiej w Londynie, zorganizowanych wespół z Biblioteką Białoruską im. Franciszka Skaryny. W ramach tego przedsięwzięcia 25 marca odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „Dziedzictwo Aktu 25 Marca a białoruska tożsamość narodowa”, w którym uczestniczyli naukowcy z Polski, Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii i Kanady. Zorganizowanie sympozjum zainaugurowało działalność Polsko-Brytyjskiego Zespołu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Białorusi, który z kolei jest pokłosiem umowy zawartej z inicjatywy Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej między Uniwersytetem Warszawskim a Biblioteką Białoruską im. Franciszka Skaryny. 

Dzięki życzliwemu wsparciu Rektora Uniwersytet Warszawski Alojzy Z. Nowak mogliśmy stworzyć delegację, liczącą po równo: 4 pracowników i 4 studentów naszej Katedry.
Razem uczestniczyliśmy nie tylko w wydarzeniach z okazji obchodów białoruskiego Dnia Niepodległości w Siedzibie Związku Białorusinów w Wielkiej Brytanii, w ramach którego nastąpiło uroczyste podpisanie Memorandum o naszej Współpracy, ale również wspólnie analizowaliśmy różne przejawy i możliwości animacji kultury własnej na obczyźnie, przy czym nie tylko białoruskiej, ale i polskiej realizowane w m.in. Domu Białoruskim, Bibliotece Białoruskiej im. Franciszka Skaryny, greckokatolickim kościele białoruskim pw. św. Cyryla Turowskiego,  Instytucji Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

W efekcie, wyjazd był wcieleniem w życie wszystkich punktów Misji Uniwersytetu Warszawskiego: zarówno tych związanych z internacjonalizacją nauki i dydaktyki, szerzeniem postaw dialogu i otwartości, wartości demokratycznych i – co najważniejsze – aktywnego włączani studentów do życia naukowego.

 

 

 

 


Data publikacji: 28 March 2024