Konferencja z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

W dniach 13-14 października 2022 odbyła się konferencja Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości

z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Pod Patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem: http://ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/


Data publikacji: 10 October 2022