Czasopismo „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”

Z radością informujemy, że wydawane w Katedrze czasopismo: Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej pozytywnie przeszły ewaluację w ramach Index Copernicus!  Zapraszamy zarazem autorów do składania tekstów.

Najnowszy numer czasopisma znajduje się pod linkiem: https://siesw.pl/resources/html/articlesList?issueId=14881


Data publikacji: 17 May 2023