Pracownia Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

Kadr z filmu "Powrót" w reżyserii Andrieja Zwiagincewa (2003)

Kadr z filmu „Powrót” w reżyserii Andrieja Zwiagincewa (2003)

CZŁONKOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY

dr hab. Jadwiga Hučková, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Patrycjusz Pająk, Uniwersytet Warszawski
prof dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Ewa Ciszewska, Uniwersytet Łódzki
dr Marta Brzezińska-Pająk, Uniwersytet Warszawski (kierownik Pracowni)

Próby badawcze, dotyczące kina krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina i Białoruś, kraje bałtyckie, bałkańskie, Czechy i Słowacja, Polska, Niemcy, Węgry, Rumunia), mają charakter dość rozproszony, tworzone są niejako okazjonalnie i raczej nigdy nie stanowią samodzielnego obszaru badań. Chcemy to zmienić i uczynić przedmiotem zainteresowania film w rozumieniu dość szerokim, włączającym także różne aspekty historii i teorii filmowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa, którą przyjmujemy ma umożliwić pokazanie złożoności, odmienności i jednocześnie wspólnotowego charakteru kinematografii obszaru, wskazanie nieoczywistych aspektów filmowej produkcji, inspiracje i ważne tendencje. Pracownia ma charakter interdyscyplinarny i tworzy przestrzeń naukową dla badaczy z różnych ośrodków.

 CELE

  • badania w zakresie historii i teorii filmu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
  • integracja środowiska naukowego zajmującego się filmem w Europie Środkowo-Wschodniej (rozproszonego, sytuującego się także poza strukturami czysto filmoznawczymi)
  • współpraca między jednostkami uczelnianymi, towarzystwami naukowymi i instytucjami kultury celem popularyzacji wiedzy na temat filmu z Europy Środkowo-Wschodniej

DZIAŁANIA

  • Pokazy filmowe Kinematograf KSI na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, 2015/2016 r.
  • Badanie ankietowe wśród studentów, dotyczące postrzegania kina z Europy Środkowo-Wschodniej
  • Opracowanie antologii artykułów o transformacji postkomunistycznej w kinie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • Spotkanie Tłumacz i film, 16.01.2017