dr hab. Andriej Moskwin

 

Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej
Opiekun Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej
Redaktor naczelny czasopisma „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej”

adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: amoskwin@uw.edu.pl

 

https://orcid.org/0000-0003-1699-3556

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii, 1986
Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. W. Łomonosowa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 1998
1992-1993 doktorant, Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. W. Łomonosowa.

1993-1997 doktorant w Katedrze Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, (stypendysta Rządu Polskiego zgodnie z umową bilateralną Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego FR i RP).

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2014
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

1999 (kwiecień) intensywny kurs języka górnołużyckiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2001 (marzec – czerwiec) intensywny kurs języka serbskiego, Uniwersytet w Belgradzie, Jugosławia.

STYPENDIA I PRAKTYKA ZAWODOWA

1986-1991 wykładowca filologii słowiańskiej na Wydziale Filologicznym, Uniwersytet Krasnojarski, Krasnojarsk, Rosja.

1998 lektor języka rosyjskiego w Instytucie Studiów Wschodnich, Warszawa, Polska.

1998-1999 lektor języka rosyjskiego, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburg, Rosja.

1999-2000 lektor języka i kultury rosyjskiej, Zachodnio-Czeski Uniwersytet, Pilzno, Czechy.

2000 (professore a contratto) lektor języka, literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Bergamo, Bergamo, Włochy.

2000 (21 sierpnia – 08 września) lektor języka rosyjskiego, letnie kursy języka i kultury rosyjskiej, Bergamo, Włochy.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • literatura, kultura i sztuka Białorusi, Rosji i Ukrainy

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1987-1999 uczestnictwo w konferencjach naukowych (Moskwa, Sankt Petersburg, Irkutsk, Nowosibirsk, Abakan), Rosja.

1994-2014 uczestnictwo w konferencjach naukowych z dziedziny literatury i kultury (Warszawa, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Opole, Inowrocław, Iława, Kielce).

2000-2014 publikacja artykułów krytycznych i esejów na temat współczesnej dramaturgii i teatru rosyjskiego, kultury i sztuki rosyjskiej i białoruskiej („Dialog”, „Teatr”, „Didaskalia”, „ARTeon”, „Twórczość”, Polska)