mgr Ludmila Lambeinová

 

wykładowca
doktorantka V roku | promotor: dr hab. Joanna Getka

e-mail: l.lambeinova@student.uw.edu.pl
pok. 316, dyżury i plan zajęć

 

 

ORCiD 0000-0002-2546-9046

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Licencjat filologii polskiej i historii, 2009
2006 – 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy

Magister filologii polskiej i historii, 2011, dyplom z wyróżnieniem
2009 – 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy

Studia doktoranckie (III stopnia) na kierunku lingwistyka stosowana

2014 – obecnie Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, WLS UW

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

07 – 08. 2007 Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

10. 2007 – 01. 2008 Program Erasmus na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań

07. 2008 Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

02 – 05. 2010 Program CEEPUS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

01. – 02. 2011 Program CEEPUS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

02. – 03. 2014 ILSC Language Schools, Montréal, Kanada, kurs języka francuskieg

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • translatoryka
  • przekład specjalistyczny
  • historia PRL

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  1. 03. 2010 Konferencja Slavica Iuvenum – spotkanie młodych slawistów, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy, wystąpienie: Przekład w dziedzinie historii na materiale oryginału A. Paczkowskiego Pół wieku dziejów Polski i jego czeskiego tłumaczenia
  2. Przestrzenie przekładu (15-16.10.2015, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ), Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim tłumaczeniu książki A. Paczkowskiego pt. „Pół wieku dziejów Polski”
  3. Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych ( 6 XI 2015, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jana Kochanowsikiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Tłumaczenie specjalistyczne w dziedzinie pedagogiki w parze języków czeski-polski.