dr Ludmila Lambeinová

 

wykładowca

e-mail: l.lambeinova@student.uw.edu.pl
pok. 316, dyżury i plan zajęć

 

 

https://orcid.org/0000-0002-2546-9046

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Licencjat filologii polskiej i historii, 2009
Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy

Magister filologii polskiej i historii, 2011, dyplom z wyróżnieniem
Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec, Czechy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2019
Uniwersystet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

07 – 08. 2007 Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

10. 2007 – 01. 2008 Program Erasmus na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań

07. 2008 Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

02 – 05. 2010 Program CEEPUS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

01. – 02. 2011 Program CEEPUS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

02. – 03. 2014 ILSC Language Schools, Montréal, Kanada, kurs języka francuskieg

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • translatoryka
 • przekład specjalistyczny
 • historia PRL

ODBYTE STAŻE ZAGRANICZNE:

09 2017 r.  – 08 2018 r. Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada, stanowisko: Czech Doctoral Fellow

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 03. 2010 Konferencja Slavica Iuvenum – spotkanie młodych slawistów, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy, wystąpienie: Przekład w dziedzinie historii na materiale oryginału A. Paczkowskiego Pół wieku dziejów Polski i jego czeskiego tłumaczenia
 2. Przestrzenie przekładu (15-16.10.2015, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ), Rola paratekstu w czeskim oraz angielskim tłumaczeniu książki A. Paczkowskiego pt. „Pół wieku dziejów Polski”
 3. Interdyscyplinarność i wielowymiarowość nauk filologicznych ( 6 XI 2015, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jana Kochanowsikiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Tłumaczenie specjalistyczne w dziedzinie pedagogiki w parze języków czeski-polski.
 4.  26-28 09 2018 r.         Wykład w j. angielskim pt. Polish History through
  Konferencja naukowa pt.: Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?)
  Organizator: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 5. 27 05 2018 r.   Wykład w j. angielskim pt. Eliška Krásnohorská as First Czech translator of Pan Tadeusz and Jiří Novotný as Translator of Samizdat
  Konferencja naukowa pt.: Congress of the Humanities and Social Sciences 2018, Regina, Canada
  Organizator: Canadian Association of Slavists
 6. 14 03 2018 r.   Wykład publiczny w j. angielskim pt. What (sometimes) happens when a book gets translated?
  Organizator: Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada
 7. 6 03 2018 r.     Wykład popularyzatorski w j. angielskim pt. A translator as activist
  Organizator: Czechoslovak Society for Arts and Science, Edmonton, Kanada
 8. 16 02 2018 r.   MLCS Graduate Student Conference, 2018
  Referat w j. angielskim pt: History in Translation. A case study.
  Organizator: Modern Languages Department, University of Alberta, Edmonton Canada,
 9. 7 02 2017        Międzynarodowa doktorancka konferencja pt.Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V.
  Organizator: Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Referat w j. czeskim pt.: Názvy organizací ve vybraných překladech odborné historické literatury (z polštiny do češtiny)
 10. 20-21 10 2016 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przestrzenie Przekładu II
  Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
  Referat w j. polskim pt.: Tłumaczenie elementów kulturowych w czeskim przekładzie pracy A. Chwalby: III rzeczpospolita. Raport specjalny
 11. 13-14 10 2016 r.         Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro
  Organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Referat w języku polskim pt.: Tłumacz jako pośrednik między kulturami? Kompetencje interkulturowe czeskiej tłumaczki pracy Karola Modzelewskiego” Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”
 12. 10 – 11 03 2016 r.       Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Translatologia między zarządzaniem jakością a krytyką przekładu,
  Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Referat w j. polskim pt. Z historii drugiego obiegu w Czechosłowacji na przykładzie czeskiego tłumaczenia „Polskiego Państwa Podziemnego” Władysława Bartoszewskiego.