Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej

Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej

ZESPÓŁ

dr hab. Andriej Moskwin – kierownik pracowni
dr Elena Janchuk
mgr Regina Pilipavičiūtė-Gugała
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska- Wydział Polonistyki UW
dr hab. Karol Samsel  – Wydział Polonistyki UW
mgr Jakub Adamowicz
mgr Oliwia Kasprzyk
mgr Bożena Majorczyk

CELE

 • badania w zakresie historii, teorii, percepcji i analizy dramatu oraz teatru na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej;
 • integracja środowiska naukowego zajmującego się dramatem i teatrem w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • współpraca między jednostkami uczelnianymi i instytucjami kultury celem popularyzacji wiedzy i informacji na temat dramaturgii i teatru z Europy Środkowo-Wschodniej;

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • badania dotyczące współczesnej dramaturgii w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 1989, także w perspektywie porównawczej;
 • badania dotyczące współczesnego teatru w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 1989, także w perspektywie porównawczej;
 • badania w zakresie kształtowania się i rozwoju teatrów narodowych (z uwzględnieniem takich krajów, jak: Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja);
 • badania z zakresu kształtowania się narodowego dramatu historycznego;
 • badania nad współczesnym dramatem Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście światowej tradycji literackiej i światowych nurtów literackich;
 • badania nad recepcją dramatu Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce;
 • badania nad tekstami pobocznymi w tekstach dramatycznych oraz pojęciem czasu i przestrzeni w dramacie.

PLANY

 1. Kontynuacja przekładów najnowszych utworów scenicznych z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Czech).
 2. Kontynuacja publikacji antologii współczesnego dramatu z krajów Regionu. Dotychczas ukazały się: dwa tomy dramatu rosyjskiego, trzy tomy dramatu białoruskiego, jeden tom dramatu ukraińskiego oraz jeden tom dramatu słowackiego.
 3. Publikacja artykułów, poświęconych historii i teorii dramaturgii oraz teatru.
 4. Organizacja konferencji poświęconych dramaturgii i teatrowi w Europie Środkowo-Wschodniej.
 5. Organizacja cyklów wykładów oraz seminariów w innych uczelniach Polski, a także za granicą.
 6. Publikacja rocznika pracowni, poświęconego aktualnym zagadnieniom dramatu i teatru Regionu.
 7. Dokumentacja materiałów (afisze teatralne, programy), związanych z recepcją dramatu Regionu w Polsce.
 8. Współpraca z ośrodkami, zajmującymi się kwestiami teorii dramatu i teatru w Polsce i za granicą. (m.in. Zakład Teatrologii Instytut Filologii Polskiej UMCS, Naukowo-badawczy instytut „Dramaturgia” Uniwersytet im. I. Franko, Żytomierz, Ukraina).
 9. Przygotowanie i publikacja „Leksykonu współczesnego dramatu Europy Wschodniej”.
 10. Przygotowanie i publikacja „Leksykonu współczesnego teatru Europy Wschodniej”.
 11. Założenie platformy internetowej, umożliwiającej zbieranie i dystrybucję wyników badań prowadzonych w Pracowni. Zamieszczenie materiałów wideo prowadzonych przez członków Pracowni wykładów.
 12. Działania popularyzatorskie, angażujące studentów Katedry, np. publiczne czytanie performatywne dramatów przetłumaczonych i wydanych w Pracowni.

WYDARZENIA

2017 – Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

Więcej informacji na www.pracownia-teatr-dramat-esw.uw.edu.pl