mgr Oliwia Kasprzyk

 

 

doktorantka III roku | opiekun naukowy: dr hab. Andriej Moskwin

e-mail: oliwia.kasprzyk@student.uw.edu.pl
pok. 314

 

WYKSZTAŁCENIE

Licencjat filologii rosyjskiej, 2013
Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Magister studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalizacja filologia rosyjska, 2015
Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Doktorantka na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawstwo
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE

03-06.2012 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, stypendium państwowe.

02-06.2013 Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Katedra Języka i Literatury Rosyjskiej, studia częściowe w ramach programu LLP Erasmus.

GRANTY I STYPENDIA

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku 2013/2014.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Węgry, Polska) I połowy XX wieku (1900-1930),
 • myśl filmowa i teatralna I połowy XX wieku,
 • związki kulturowe Rosji, Polski i Węgier,
 • medioznawstwo.

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 1. 25-26.02.2014, Charków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця”, referat Сатирическая критика мещанства в драматургии В. В. Маяковского (на примере пьесы «Клоп»);
 2. 1-2.04.2014, Ostrawa, Międzynarodowa Konferencja ,,Slavica Iuvenum”, referat Образ бюрократа в сатирической критике В. В. Маяковского (на примере пьесы «Баня»);
 3. 16-17.05.2014, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej”, referat: Заратустра в службе революции: этика «любви к дальнему» в раннем творчестве В. В. Маяковского;
 4. 23-24.04.2015, Budapeszt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,5th Conference for Young Slavists in Budapest”, referat Футуризм голой техники. Взгляды Владимира Маяковского на проблему техники;
 5. 15-16.05.2015, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Sine ira et studio. Nowe odczytania literatury i kinematografii radzieckiej”, referat «Лихорадочное славянское воображение»: о воприятии В. В. Маяковского в Венгрии;
 6. 14-16.01.2016, Warszawa, Konferencja Naukowa „POP-PL Kultura popularna w Polsce do 1939 roku”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, referat: Rosyjscy i polscy futuryści o kinie. Próba porównania,
 7. 19.04.2016, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, „13 sesja doktorantów”, referat: Cоветскaя драма в венгерском театре (постановка Бани в Театре им. Йожефа Катоны в Будапеште, 1964 г.);
 8. 05.05.2016, Budapeszt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,6th Conference for Young Slavists in Budapest”, referat: «Машина для создания впечатлений». Киножурналистика В. В. Маяковского в 1913–1915 гг.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ