Program CEEPUS

Program CEEPUS

CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies jest programem wymiany akademickiej skierowanym do studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

KRAJE PROGRAMU

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo (Prisztina).

TYPY MOBILNOŚCI

Ze względu na długość pobytu:

  • wyjazdy na studia częściowe: studenci (3-10 miesięcy), doktoranci (3-10 miesięcy z możliwością przedłużenia)
  • wyjazdy krótkoterminowe: studenci i doktoranci (do 1 miesiąca, np. szkoły letnie, intensywne kursy).
  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć: nauczyciele akademiccy (5-30 dni, 6 godzin akademickich zajęć / tydzień)

Ze względu na pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium:

  • Network – stypendia przyznawane w pierwszej kolejności dla aplikantów, których jednostki macierzyste (katedry) należą, do zarejestrowanej sieci (CEEPUS Network). W ramach sieci można aplikować na stypendia w semestrze zimowym i letnim.
  • Freemover – stypendia przyznawane w drugiej kolejności dla aplikantów, których jednostki macierzyste (katedry) nie należą do żadnej sieci (CEEPUS Network) lub nie należą do sieci, z której oferty chce skorzystać osoba aplikująca. Stypendia te są przyznawane wyłącznie na semestr letni.

STYPENDIUM

Stypendium jest wypłacane przez kraj przyjmujący. Aktualną wysokość stypendium można sprawdzić na stronie www.ceepus.info lub klikając na nazwę kraju na poniższej liście członków sieci. Ponadto uczelnia macierzysta pokrywa koszty transportu do partnera wymiany. Bilet kolejowy 2 kl. z możliwością zmiany środka transportu. Uwaga! Bilety należy zakupić zgodnie z wewnętrzną procedurą na UW! Szczegółowych informacji udziela koordynator CEEPUS.

SIECI CEEPUS

W programie CEEPUS w przeciwieństwie do Erasmus+ jednostki nie podpisują umów dwustronnych z partnerami zagranicznymi, ale dołączają do sieci, grupujących jednostki zajmujące się nauczaniem i badaniami w tej samej dyscyplinie. Wymiana może odbywać się między członkami danej sieci. Od 15 stycznia 2018 r. KSI jest członkiem sieci Slavic Philology and Its Cultural Contexts CIII-AT-0037-16-1920, w skład której wchodzi 21 jednostek z 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Koordynatorem sieci jest Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Grazu (Austria).

SLAVIC PHILOLOGY AND ITS CULTURAL CONTEXTS CIII-AT-0037-16-1920

1) ALBANIA – University of Tirana, Faculty of Foreign Languages

2) AUSTRIA – University of Graz, Department for Slavic Studies

3) BOŚNIA I HERCEGOWINA – University of Bihać, Faculty of Pedagogy

4) BUŁGARIA – St. Kliment Ohridski Sofia University, Faculty of Slavic Studies

5) CZARNOGÓRA – University of Montenegro in Podgorica, Faculty of Philosophy

6) CZECHY – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Department of South Slavonic and Balkan Studies

7) CZECHY – Palacký University in Olomouc, Department of Slavic Studies

8) CZECHY – Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts

9) CHORWACJA – University of Zadar, Department of Croatian and Slavic Studies

10) CHORWACJA – University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Croatian Language and Literature

11) MACEDONIA – University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Philology „Blaze Koneski”

12) POLSKA – University of Warsaw, Department of Central and East European Intercultural Studies

13) POLSKA – University of Warsaw, Institute of Western and Southern Slavic Studies

14) RUMUNIA – The University of Bucharest, Faculty of Foreign Languages, Department of Russian Literature

15) SERBIA – University of Belgrade, Faculty of Philology, Departmant of General Linguistics

16) SERBIA – University of Novi Sad, Faculty of Philosophy

17) SŁOWACJA – Comenius University in Bratislava, Department of Slavic Studies

18) SŁOWACJA – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Departement of Slovak Language and Literature

19) SŁOWENIA – University of Ljubljana, Faculty of Arts

20) WĘGRY – Eötvös Loránd University, Department for Slavic Language

21) WEGRY – Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Faculty of Humanities and Social Sciences

PROCEDURA APLIKACJI

Wnioski o stypendium składa się bezpośrednio przez stronę internetową www.ceepus.info.

Krótka instrukcja wypełniania wniosku wyjazdowego

Instrukcja:

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu CEEPUS w KSI pan dr Rostysław Kramar pod adresem ceepus.ksi@uw.edu.pl

TERMINY

15 czerwca – aplikacja na stypendium Network na semestr zimowy następnego roku akademickiego

31 października – aplikacja na stypendium Network na semestr letni

30 listopada – aplikacja na stypendium Freemover na semestr letni