Monografie

 

JERZY GRZYBOWSKI
W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ, 2016

Spis treści (28 pobrań)

 

 

 

 

 

ROBERT BOROCH
SIEDEM BRAM MEMETYKI, 2016

Spis treści (325 pobrań)

 

 

 

 

 

KATARZYNA KARWOWSKA
WYPĘDZENI DO RAJU. PORTRET WŁASNY PÓŹNYCH PRZESIEDLEŃCÓW Z POLSKI W LITERATURZE POLSKIEJ W NIEMCZECH, 2016

Spis treści (23 pobrania)

 

 

 

 

 

GRZEGORZ GĄSIOR
Praska wiosna w Bratysławie, 2015

Spis treści (17 pobrań)

 

 

 

 

 

OLGA LESICKA
Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne
w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku, 2015

Spis treści (126 pobrań)

 

 

 

 

 

MARTA BRZEZIŃSKA
Spektakl – granica – ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, 2014

Spis treści (22 pobrania)

 

 

 

 

 

ELENA JANCZUK
Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, 2013

Spis treści (43 pobrania)

 

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Teatr Białoruski 1920-1930 Odrodzenie i zagłada, 2013

Spis treści (34 pobrania)

 

 

 

 

 

ROBERT BOROCH
W stronę semiotyzacji antropologii literatury Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa, 2013

Spis treści (319 pobrań)

 

 

 

 

 

ROBERT BOROCH
Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, 2013

Spis treści (429 pobrań)

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA
Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek), 2013

Spis treści (15 pobrań)

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA
Prosta mowa końca XVIII wieku, 2012

Spis treści (19 pobrań)

 

 

 

 

 

 

JAN KOŹBIAŁ
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, 2012

Spis treści (25 pobrań)

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956, 2011

Spis treści (16 pobrań)

 

 

 

 

 

KATARZYNA BORTNOWSKA
Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia „Bum-Bam-Litu”, 2009

Spis treści (14 pobrania)

 

 

 

 

 

 

BERNARDETTA WÓJTOWICZ-HUBER
„Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), 2008

Spis treści

 

 

 

 

 

MAGDALENA LATKOWSKA
Günter Grass i polityka, 2008

Spis treści (18 pobrań)

 

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej, końca XIX – początku XX wieku, 2007

Spis treści (20 pobrań)

 

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, 2006

Spis treści (17 pobrań)