Monografie

 

ELENA JANCZUK
STAŁE MOTYWY METAFIZYCZNE W TWÓRCZOŚCI MARINY CWIETAJEWEJ
Spis treści
Streszczenie

 

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA, JOLANTA DARCZEWSKA
NA DRODZE DO WOLNOŚCI. BIAŁORUSKA PARTYZANTKA KULTUROWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W INTERNECIE, 2021
Spis treści
Streszczenie

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
BIAŁORUSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ, 2021
Spis treści

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
W KRAJU I NA OBCZYŹNIE KAPELANI WOJSKOWI WYZNANIA PRAWOSŁAWNEGO W ARMII II RZECZYPOSPOLITEJ, 2021
Spis treści

 

 

 

 

 

 

RUSŁANA KRAMAR
PRZEMYSKA „JESIEŃ ŻYCIA” (1920-1947) ULANY KRAWCZENKO, 2021
Spis treści

 

 

 

 

 

LESZEK SZARUGA
PRZESTRZENIE LITERATURY I OKOLICE, 2021

 

 

 

 

 

 

LESZEK SZARUGA
ŁOWCA, 2021

 

 

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę i do Estonii w latach 1928-1939, 2021
Spis treści

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Arcybiskup generał brygady Sawa (Sowietow) 1898–1951: duszpasterz, żołnierz, obywatel, 2021
Spis treści

 

 

 

 

 

VIACHASLAU SHVED, JERZY GRZYBOWSKI
Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991, 2020
Spis treści

 

 

 

 

 

 

GRZEGORZ GĄSIOR
Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920–1938, 2020
Spis treści

 

 

 

 

 

LESZEK SZARUGA
DEUTSCHE VITA, 2020

 

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
LITERATURY BIAŁORUSKIEJ
RODOWODY NIEPOKORNE, 2020
Spis treści

 

 

 

 

JUSTYNA SZLACHTA-IGNATOWICZ
POGRANICZNY CHARAKTER PRZEMYSŁOWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA
w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej, 2019

Spis treści

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
BIAŁORUSKIE CZASOPIŚMIENNICTWO EMIGRACYJNE:  „Пагоня”, „Сакавік”, „Наперад!” , 2018

Spis treści

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA
U PROGU MODERNIZACJI. RUSKOJĘZYCZNE DRUKARSTWO BAZYLIAŃSKIE XVIII WIEKU, 2017

Spis treści
Repozytorium CeON

 

 

 

 

 

ВЯЧАСЛАЎ ШВЕД (VIACHASLAU SHVED)
РЭКВІЕМ ПАЎСТАНЦАМ 1863-1864 ГГ. ГРОДЗЕНСКАЯ ГУБЕРНЯ, 2017

Spis treści

 

 

 

 

 

IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA
O SOBIE, O ROSJI, O DUSZY ROSYJSKIEJ. DZIENNIKI ZINAIDY GIPPIUS, 2016

Spis treści

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ, 2016

Spis treści

 

 

 

 

 

KATARZYNA KARWOWSKA
WYPĘDZENI DO RAJU. PORTRET WŁASNY PÓŹNYCH PRZESIEDLEŃCÓW Z POLSKI W LITERATURZE POLSKIEJ W NIEMCZECH, 2016

Spis treści

 

 

 

 

 

GRZEGORZ GĄSIOR
Praska wiosna w Bratysławie, 2015

Spis treści

 

 

 

 

 

OLGA LESICKA
Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne
w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku, 2015

Spis treści

 

 

 

 

 

MARTA BRZEZIŃSKA
Spektakl – granica – ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, 2014

Spis treści

 

 

 

 

 

ELENA JANCZUK
Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, 2013

Spis treści

 

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Teatr Białoruski 1920-1930 Odrodzenie i zagłada, 2013

Spis treści

 

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA
Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek), 2013

Spis treści

 

 

 

 

 

JOANNA GETKA
Prosta mowa końca XVIII wieku, 2012

Spis treści

 

 

 

 

 

 

JAN KOŹBIAŁ
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, 2012

Spis treści

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956, 2011

Spis treści

 

 

 

 

 

KATARZYNA BORTNOWSKA
Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia „Bum-Bam-Litu”, 2009

Spis treści

 

 

 

 

 

 

BERNARDETTA WÓJTOWICZ-HUBER
„Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), 2008

Spis treści

 

 

 

 

 

MAGDALENA LATKOWSKA
Günter Grass i polityka, 2008

Spis treści

 

 

 

 

 

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej, końca XIX – początku XX wieku, 2007

Spis treści

 

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI (ЮРЫ ГРЫБОЎСКІ)
БЕЛАРУСЫ Ў ПОЛЬСКІХ РЭГУЛЯРНЫХ ВАЙСКОВЫХ ФАРМАВАННЯХ 1918-1945 ГАДОЎ, 2006

Spis treści

 

 

 

 

 

 

JERZY GRZYBOWSKI
Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, 2006

Spis treści