Regulaminy i zarządzenia

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW W KATEDRZE STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UW (Uwaga! Jest to odnośnik do dawnej strony Katedry, tylko część dokumentów jest aktualna)

ZASADY STUDIOWANIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM I WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Regulamin Szkoły języków Obcych UW

Zasady zaliczania zajęć WF na UW

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin Domów Studenta UW

Szczegółowe informacje dotyczące: 

  • toku studiów
  • zaliczania etapów studiów
  • ukończenia studiów

znajdują się również na stronie Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce STUDENCI

DOKUMENTY

ZARZĄDZENIA