Regulaminy i zarządzenia

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW W KATEDRZE STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UW (Uwaga! Jest to odnośnik do dawnej strony Katedry, tylko część dokumentów jest aktualna)

ZASADY STUDIOWANIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM I WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Uchwała Senatu UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej.

Zarządzenie Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej

Regulamin Szkoły języków Obcych UW

Zasady zaliczania zajęć WF na UW

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin Domów Studenta UW

Szczegółowe informacje dotyczące: 

  • toku studiów
  • zaliczania etapów studiów
  • ukończenia studiów

znajdują się również na stronie Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce STUDENCI

DOKUMENTY

ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA KSI